8 Pravidel investování

8 pravidel pro dividendové investování pomáhá DGI investorům při výběru nejlepších dividendově-růstových akcií, takže pak přesně víte, jaké akcie a kdy nakupovat, či prodávat. Všech 8 pravidel jsou podpořeny akademickým výzkumem a principem “zdravého rozumu” od vybraných největších světových investorů. 8 pravidel dividendého investování je více než jen nápady. Jsou to pravidla, která lze použíž pro investování v reálném světě.

8 pravidel dividendového investování je:

  1. Pravidlo kvality
  2. Pravidlo výhodnosti
  3. Pravidlo bezpečnosti
  4. Pravidlo růstu
  5. Pravidlo rozumu
  6. Pravidlo předraženosti
  7. Pravidlo přežití nejlepšího
  8. Pravidlo zajištění vkladu

Níže uvedená infografika ukazuje stručné shrnutí všech 5 nákupních pravidel:

Infografika: 8 pravidel dividendého investování

Infografika: 8 pravidel dividendového investování

Investiční pravidla dividendového investování 1 až 5: Co koupit

Pravidlo kvality

Seth Klarman: “Hlavní pravidlo, které by investor měl mít, je zaměření se na dlouhodobé držení.”

Zásada zdravého rozumu: Investujte do vysoce kvalitních podniků, které mají prokazatelně dlouhodobé stabilní výsledky, jak růstu, tak i ziskovosti. Neexistuje žádný důvod k tomu, abyste kupovali akcie průměrné firmy, když můžete vlastnit akcie vysoce kvalitní firmy.

Finanční pravidlo: Vybírejte akcie dle dividendové historie a délky firemní historie (čím delší, tím lepší). Akcie musí platit stabilní nebo rostoucí dividendy; a to i v době recese (finanční krize 2007-2009), aby získala nárok patřit do nejlepší desítky.

Důkaz: Dividendoví aristokraté (akcie zvyšující 25+ let v řadě dividendy) za posledních deset let překonaly Index S&P500 o 2,88% každý rok.

Zdroj: S&P 500 Dividend Aristokrat tabulka faktů

Zdroj: S&P 500 Dividend Aristokrat tabulka faktů

Zdroj: S&P 500 Dividend Aristokrat tabulka faktů

 

Pravidlo výhodnosti

Warren Buffett: “Cena je to, co zaplatíte, hodnota je to, co dostanete.”

Zásada zdravého rozumu: Investujte do podniků, které vám zaplatí nejvíce za každý investovaný dolar na dividendách. Když se zdá, že jsou všechny firmy stejné, tak čím je vyplácená dividenda vyšší, tím lépe. Investujte pouze do akcií, které jsou pod svou historickou průměrnou hodnotou, vyhnete se tak investicím do předražených akcií.

Finanční pravidlo: Rozdělte si akcie dle dividendových výnosů. Pouze akcie obchodující se nad jejich desetiletou historickou průměrnou hodnotou si zaslouží patřit do nejlepší desítky.

Důkaz: Nejvyšší výnosový kvintil akcií překonal nejméně výnosný kvintil akcií o 1,76% ročně – mezi roky 1928 až 2013.

Zdroj: Dividendy: Přehled historických výnosů fondu Heartland

Zdroj: Dividendy: Přehled historických výnosů fondu Heartland

Zdroj: Dividendy: Přehled historických výnosů fondu Heartland

 

Pravidlo bezpečnosti

Benjamin Graham: “Tajemství zdravé investice ve dvou slovech: hranice bezpečnosti.”

Zásada zdravého rozumu: Pokud podnik vyplácí veškeré své výnosy jako dividendy, není to bezpečné. Pokud nastane hospodářský pokles, musí dividendu snížit. Další formou rizika je, když firma nakupuje jiné firmy za předražené ceny. Firmy, které odkupují velké množství vlastních akcií, vytvářejí velké peněžní toky. Když nastane na trhu těžká doba, peníze v minulosti vynaložené na zpětné odkupy akcií mohou být použity na výplatu dividendy, čímž vznikne určitá míra bezpečnosti. Navíc společnost, která odkupuje vlastní akcie tím oznamuje, že akcie jsou podhodnocené (nebo správně ohodnocené).

Finanční pravidlo: Rozdělte si akcie dle zpětných odkupů akcií.

Důkaz: Index S&P 500 Zpětných odkupů za poslední desetiletí překonal celý Index S&P 500 o 2,54% každý rok.

Zdroj: S&P odkupní indent faktografický list

Zdroj: S&P odkupní indent faktografický list

Zdroj: S&P odkupní indent faktografický list

 

Pravidlo růstu

Peter Lynch: “Vše, co potřebujete k životu úspěšného investora, je několik velkých vítězů.”

Zásada zdravého rozumu: Investujte do podniků, které měly v minulosti solidní růst. Pokud podnik udržuje vysokou míru růstu již několik let, velmi pravděpodobně bude růst i nadále. Čím víc podnikání roste, tím výnosnější bude vaše investice.

Finanční pravidlo: Rozdělte si akcie dle předpokladu růstu zisků na akcii (Earnings-Per-Share / EPS). Pokud nejsou odhady růstu zisků na akcii k dispozici nebo jsou nepřiměřené, lze namísto EPS použít odhad růstu výnosů na akcii (Revenue-Per-Share / RPS) nebo odhad růstu dividendy na akcii (Dividend-Per-Share / DPS).

Důkaz: Akcie s rostoucími dividendami překonaly akcie se stagnujícími dividendami o 2,4% každý rok – od 1972 do 2013.

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

 

Pravidlo rozumu

David Dreman: “Psychologie je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem na trhu – a tím nejméně pochopitelným.”

Zásada zdravého rozumu: Podívejte se na podniky, do kterých investují lidé během recese nebo v době paniky na trzích. Tyto podniky budou mít relativně stabilní cenu akcií, která jim usnadní jejich dlouhodobé držení.

Finanční pravidlo: Rozdělte si akcie dle jejich dlouhodobé volatility a bety

Důkaz: Index S&P Low Volatility překonal Index S&P 500 o 2,00% každý rok po 20 let, do 30. září 2011.

Zdroj: Index S & P 500 s nízkou mírou volatility: Malý a pomalý může výhrát závod

Zdroj: Index S & P 500 s nízkou mírou volatility: Malý a pomalý může výhrát závod

Zdroj: Index S & P 500 s nízkou mírou volatility: Malý a pomalý může výhrát závod

 

Pravidlo předraženosti

Neznámý autor: “Prasata tloustnou a vepři jdou na porážku”

Zásada zdravého rozumu: Když Vám někdo nabídne 500 000 dolarů za dům, který má cenu 250 000 dolarů, tak berte peníze. To stejné platí i u akcií. Pokud můžete prodat akcie za mnohem víc, než jaká je jejich hodnota, tak by jste měli. Vezměte peníze a investujte do podniků, které platí vyšší dividendy.

Finanční pravidlo: Prodávejte, když je poměr P/E vyšší jak 40.

Důkaz: Deset akcií s nejnižším P/E překonávají deset akcií s nejvyšším P/E o 9,02% ročně – mezi roky 1975 a 2010.

Zdroj: The Case for Value od Brandes Investment Partners

Zdroj: The Case for Value od Brandes Investment Partners

Zdroj: The Case for Value od Brandes Investment Partners

 

Pravidlo přežití nejlepšího

John Maynard Keynes: “Když se změní fakta, změním svůj názor. A co děláte Vy?”

Zásada zdravého rozumu: Pokud akcie, které vlastníte dividendu snižují, tak Vám platí méně, místo více. To je přesný opak toho, co se má stát. Musíte přiznat, že podnik ztratil svou konkurenční výhodu a výnos z prodeje reinvestovat do stabilnější firmy.

Finanční pravidlo: Prodat, když je výplata dividend snížena nebo zrušena.

Důkazy: Akcie, které snížily nebo zrušily výplatu dividendy, měly mezi roky 1972 do 2013 nulovou návratnost.

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

 

Pravidlo zajištění vkladu

John Templeton: “Jediní investoři, kteří by neměli diverzifikovat, jsou ti, kteří mají pravdu ve 100% případů.”

Zásada zdravého rozumu: Nikdo nemá vždy pravdu. Rozložení investic do více akcií snižuje dopad nesprávného výběru akcie.

Finanční pravidlo: Postupně budujte diverzifikované portfolio. Použijte 8 pravidel investování do dividendových akcií pro výběr vysoce kvalitních akcií, které pravidelně dividendy zvyšují. Nejprve kupte ty akcie, které obsadily nejvyšší příčky na Vašem seznamu, tak, abyste v průběhu času vytvořili své diverzifikované portfolio. Nakupujte pravidelně, nejlépe každý měsíc.

Důkaz: nejlepší přínos diverzifikace přináší vlastnictví již 12 až 18 akcií.

Zdroj: Frank Reilly a Keith Brown, Investiční analýza a správa portfolia, strana 213

Investujte do vysoce kvalitních dividendově-růstových akcií díky 8 pravidlům investování do dividendových akcií

Comments are closed.