Kdy prodávat dividendové akcie

Prodávání dividendových akcií je často přehlíženou součástí investování
Existují dva základní důvody pro prodej dividendových akcií

Převážná většina finanční a investiční literatury se zabývá tím, co a kdy koupit a jak si vybudovat vlastní portfolio. Téma kdy prodat dividendové akcie je diskutováno mnohem méně. Důvodem je nejspíš fakt, že nakupování akcií je hold víc vzrušující. Představa toho kolik investicí můžeme vydělat a jak nám budou chodit dividendy. Když akcie prodáváme tak je to buď proto, že se domníváme, že existuje lepší investice nebo peníze z investic potřebujeme použít na jiný účel. Prodej je hold méně vzrušující než vyhlídka získání nových akcií. My se tedy zamyslíme nad tím, kdy prodat dividendové akcie.

Dva důvody prodeje dividendových akcií

První pravidlo si nazveme “pravidlo předražení”. Toto pravidlo platí pro akcie, které se obchodují hodně vysoko nad svou reálnou hodnotou. druhé pravidlo se nazývá “přežití nejschopnějšího”. Toto pravidlo aplikujeme na akcie u kterých hrozí nebezpečí ztráty konkurenceschopnosti či již o svou konkurenceschopnost přišla a nejsou schopny nadále udržet dividendy. Každé pravidlo si dále rozepíšeme.

Pravidlo předražení

Prvním pravidlem kdy prodat dividendové akcie je prodej při poměru P/E vyšším než 40. Akcie s vysokým poměrem cena/zisk na akcii měly historicky výrazně nižší výkon než akcie s nízkým poměrem ceny ku zisku na akcii. Níže uvedený obrázek ukazuje výkonost vysokých cen ku zisku(P/E) versus nízkých cen ku zisku (P/E) za 35 let.

Nejdražší akcie mají výrazně nižší výkon než trh. Normalizovaný poměr ceny ku zisku 40 se používá jako mezní hodnota, protože se jedná o nejvyšší(nebo velmi blízké) ocenění, kterého celý S&P 500 dosáhl. Dividendové akcie s poměrem cena/zisk 40 jsou velmi nadhodnocené.

Je důležité používat spíše normalizované výdělky než příjmy GAAP. Nechcete prodat akcie, které mají poměr ceny/zisku 40 proto, že příjmy jsou sníženy o 50% kvůli jednorázové události. Také není chytré prodávat vysoce cyklické akcie, protože mají vysoký poměr ceny k zisku kvůli cyklickým poklesům.

Pravidlo předražení přesouvá investiční prostředky z předražených dividendových akcií do spravedlivě oceněných nebo lepších dividendových akcií, které pravděpodobně odměňují své investory růstem ceny i výplatou dividendy.

Přežití nejschopnějšího

Druhým pravidlem kdy prodat dividendové akcie je prodej akcií, které snížily nebo zrušily výplatu dividendy. Dividendové akcie, které snížily nebo zrušily své dividendy, buď dočasně nebo trvale tak zhoršily výnosy z dividend investorům. Účelem vlastnění vysoce kvalitních dividendově růstových akcií je neustále rostoucí příjem dividend v čase. Když dojde ke snížení či zrušení dividendy, nemáme tak jako dividendově růstoví investoři důvod nadále tyto akcie vlastnit.

Podniky, které snižují nebo ruší výplaty dividend, posílají investorům velmi jasný signál. Ukazují, že nejsou přesvědčeni, že podnik může zachovat své současné peněžní toky. To obecně znamená, že konkurenční výhoda společnosti buď oslabila nebo byla úplně ztracena. V obou případech by vaše investované peníze měl být reinvestovány do podniků s vyšší kvalitou, které pravidelně vyplácejí dividendy.

Argument proti vlastnictví akcií, které snížily nebo zrušily dividendu je podpořen historickým vývojem. Za období delší než 40 let končící v roce 2013 vytvořily akcie, které snížily nebo zrušily dividendu průměrnou návratnost 0%. Je lepší držet peníze na úročeném bankovním účtu než vlastnit akcie, které snížily nebo zrušily výplatu dividend. Níže uvedený obrázek ukazuje jak výnosy dividendových akcií výrazně převyšují akcie, které snižují nebo ruší výplatu dividend.

Shrnutí

V dokonalém světě byste nikdy nemuseli prodávat dividendově růstové akcie. Vaše akcie by i nadále platily zvyšující se dividendy rok co rok. Bohužel, ani Vy ani já nevidíme do budoucnosti. Všichni občas zainvestujeme do akcií, které snižují nebo eliminují platby dividend nebo budou výrazně nadhodnocené. V obou případech je lepší reinvestovat do férově oceněných nebo podhodnocených vysoce kvalitních dividendově růstových akcií. Odměnou Vám budou zvyšující se dividendy v pravidelných intervalech.

Prodej nadhodnocené dividendové akcie a nákup podhodnocené dividendové akcie pravděpodobně zvýší dividendový výnos vašeho portfolia. Dokonce i akcie se 100% výplatním poměrem budou mít dividendový výnos pouhé 2.5% při poměru ceny k zisku 40. Alternativně bude podhodnocená akcie mít pravděpodobně vyšší dividendový výnos. Čím nižší cena dividendové akcie, tím vyšší je dividendový výnos, vše ostatní je stejné.

Prodej dividendové akcie, která snížila nebo zrušila dividendu, pravděpodobně zvýší budoucí růst dividend vašeho portfolia. U akcií snižujících či rušících své dividendy nemůžeme počítat s budoucím růstem dividend. Tím, že prodáte dividendovou akcii, která snížila či zrušila výplatu dividendy a reinvestujete prostředky do akcie vykazující solidní růst dividend, zvýšíte očekávanou míru růstu dividend celkového portfolia.

Investoři, kteří mají předem stanovený plán pro prodej akcií budou moci uskutečnit tento plán jakmile přijde čas. Ti kteří nemají předem definovaný plán mohou předčasně prodávat nebo se ocitnout v pokušení “držet trochu déle” v naději, že ke snížení dividendy nakonec nedojde. Předem stanovená pravidla prodeje zabraňují prodejní panice a poskytují jasné a stručné pokyny k tomu, kdy prodávat. Dávají investorům klid a sebejistotu při rozhodování o prodeji.

 

Infografika: 8 pravidel dividendého investování

8 Pravidel investování

8 pravidel pro dividendové investování pomáhá DGI investorům při výběru nejlepších dividendově-růstových akcií, takže pak přesně víte, jaké akcie a kdy nakupovat, či prodávat. Všech 8 pravidel jsou podpořeny akademickým výzkumem a principem “zdravého rozumu” od vybraných největších světových investorů. 8 pravidel dividendého investování je více než jen nápady. Jsou to pravidla, která lze použíž pro investování v reálném světě.

8 pravidel dividendového investování je:

 1. Pravidlo kvality
 2. Pravidlo výhodnosti
 3. Pravidlo bezpečnosti
 4. Pravidlo růstu
 5. Pravidlo rozumu
 6. Pravidlo předraženosti
 7. Pravidlo přežití nejlepšího
 8. Pravidlo zajištění vkladu

Níže uvedená infografika ukazuje stručné shrnutí všech 5 nákupních pravidel:

Infografika: 8 pravidel dividendého investování

Infografika: 8 pravidel dividendového investování

Investiční pravidla dividendového investování 1 až 5: Co koupit

Pravidlo kvality

Seth Klarman: “Hlavní pravidlo, které by investor měl mít, je zaměření se na dlouhodobé držení.”

Zásada zdravého rozumu: Investujte do vysoce kvalitních podniků, které mají prokazatelně dlouhodobé stabilní výsledky, jak růstu, tak i ziskovosti. Neexistuje žádný důvod k tomu, abyste kupovali akcie průměrné firmy, když můžete vlastnit akcie vysoce kvalitní firmy.

Finanční pravidlo: Vybírejte akcie dle dividendové historie a délky firemní historie (čím delší, tím lepší). Akcie musí platit stabilní nebo rostoucí dividendy; a to i v době recese (finanční krize 2007-2009), aby získala nárok patřit do nejlepší desítky.

Důkaz: Dividendoví aristokraté (akcie zvyšující 25+ let v řadě dividendy) za posledních deset let překonaly Index S&P500 o 2,88% každý rok.

Zdroj: S&P 500 Dividend Aristokrat tabulka faktů

Zdroj: S&P 500 Dividend Aristokrat tabulka faktů

Zdroj: S&P 500 Dividend Aristokrat tabulka faktů

 

Pravidlo výhodnosti

Warren Buffett: “Cena je to, co zaplatíte, hodnota je to, co dostanete.”

Zásada zdravého rozumu: Investujte do podniků, které vám zaplatí nejvíce za každý investovaný dolar na dividendách. Když se zdá, že jsou všechny firmy stejné, tak čím je vyplácená dividenda vyšší, tím lépe. Investujte pouze do akcií, které jsou pod svou historickou průměrnou hodnotou, vyhnete se tak investicím do předražených akcií.

Finanční pravidlo: Rozdělte si akcie dle dividendových výnosů. Pouze akcie obchodující se nad jejich desetiletou historickou průměrnou hodnotou si zaslouží patřit do nejlepší desítky.

Důkaz: Nejvyšší výnosový kvintil akcií překonal nejméně výnosný kvintil akcií o 1,76% ročně – mezi roky 1928 až 2013.

Zdroj: Dividendy: Přehled historických výnosů fondu Heartland

Zdroj: Dividendy: Přehled historických výnosů fondu Heartland

Zdroj: Dividendy: Přehled historických výnosů fondu Heartland

 

Pravidlo bezpečnosti

Benjamin Graham: “Tajemství zdravé investice ve dvou slovech: hranice bezpečnosti.”

Zásada zdravého rozumu: Pokud podnik vyplácí veškeré své výnosy jako dividendy, není to bezpečné. Pokud nastane hospodářský pokles, musí dividendu snížit. Další formou rizika je, když firma nakupuje jiné firmy za předražené ceny. Firmy, které odkupují velké množství vlastních akcií, vytvářejí velké peněžní toky. Když nastane na trhu těžká doba, peníze v minulosti vynaložené na zpětné odkupy akcií mohou být použity na výplatu dividendy, čímž vznikne určitá míra bezpečnosti. Navíc společnost, která odkupuje vlastní akcie tím oznamuje, že akcie jsou podhodnocené (nebo správně ohodnocené).

Finanční pravidlo: Rozdělte si akcie dle zpětných odkupů akcií.

Důkaz: Index S&P 500 Zpětných odkupů za poslední desetiletí překonal celý Index S&P 500 o 2,54% každý rok.

Zdroj: S&P odkupní indent faktografický list

Zdroj: S&P odkupní indent faktografický list

Zdroj: S&P odkupní indent faktografický list

 

Pravidlo růstu

Peter Lynch: “Vše, co potřebujete k životu úspěšného investora, je několik velkých vítězů.”

Zásada zdravého rozumu: Investujte do podniků, které měly v minulosti solidní růst. Pokud podnik udržuje vysokou míru růstu již několik let, velmi pravděpodobně bude růst i nadále. Čím víc podnikání roste, tím výnosnější bude vaše investice.

Finanční pravidlo: Rozdělte si akcie dle předpokladu růstu zisků na akcii (Earnings-Per-Share / EPS). Pokud nejsou odhady růstu zisků na akcii k dispozici nebo jsou nepřiměřené, lze namísto EPS použít odhad růstu výnosů na akcii (Revenue-Per-Share / RPS) nebo odhad růstu dividendy na akcii (Dividend-Per-Share / DPS).

Důkaz: Akcie s rostoucími dividendami překonaly akcie se stagnujícími dividendami o 2,4% každý rok – od 1972 do 2013.

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

 

Pravidlo rozumu

David Dreman: “Psychologie je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem na trhu – a tím nejméně pochopitelným.”

Zásada zdravého rozumu: Podívejte se na podniky, do kterých investují lidé během recese nebo v době paniky na trzích. Tyto podniky budou mít relativně stabilní cenu akcií, která jim usnadní jejich dlouhodobé držení.

Finanční pravidlo: Rozdělte si akcie dle jejich dlouhodobé volatility a bety

Důkaz: Index S&P Low Volatility překonal Index S&P 500 o 2,00% každý rok po 20 let, do 30. září 2011.

Zdroj: Index S & P 500 s nízkou mírou volatility: Malý a pomalý může výhrát závod

Zdroj: Index S & P 500 s nízkou mírou volatility: Malý a pomalý může výhrát závod

Zdroj: Index S & P 500 s nízkou mírou volatility: Malý a pomalý může výhrát závod

 

Pravidlo předraženosti

Neznámý autor: “Prasata tloustnou a vepři jdou na porážku”

Zásada zdravého rozumu: Když Vám někdo nabídne 500 000 dolarů za dům, který má cenu 250 000 dolarů, tak berte peníze. To stejné platí i u akcií. Pokud můžete prodat akcie za mnohem víc, než jaká je jejich hodnota, tak by jste měli. Vezměte peníze a investujte do podniků, které platí vyšší dividendy.

Finanční pravidlo: Prodávejte, když je poměr P/E vyšší jak 40.

Důkaz: Deset akcií s nejnižším P/E překonávají deset akcií s nejvyšším P/E o 9,02% ročně – mezi roky 1975 a 2010.

Zdroj: The Case for Value od Brandes Investment Partners

Zdroj: The Case for Value od Brandes Investment Partners

Zdroj: The Case for Value od Brandes Investment Partners

 

Pravidlo přežití nejlepšího

John Maynard Keynes: “Když se změní fakta, změním svůj názor. A co děláte Vy?”

Zásada zdravého rozumu: Pokud akcie, které vlastníte dividendu snižují, tak Vám platí méně, místo více. To je přesný opak toho, co se má stát. Musíte přiznat, že podnik ztratil svou konkurenční výhodu a výnos z prodeje reinvestovat do stabilnější firmy.

Finanční pravidlo: Prodat, když je výplata dividend snížena nebo zrušena.

Důkazy: Akcie, které snížily nebo zrušily výplatu dividendy, měly mezi roky 1972 do 2013 nulovou návratnost.

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

Zdroj: Rising Dividends Fund, Oppenheimer

 

Pravidlo zajištění vkladu

John Templeton: “Jediní investoři, kteří by neměli diverzifikovat, jsou ti, kteří mají pravdu ve 100% případů.”

Zásada zdravého rozumu: Nikdo nemá vždy pravdu. Rozložení investic do více akcií snižuje dopad nesprávného výběru akcie.

Finanční pravidlo: Postupně budujte diverzifikované portfolio. Použijte 8 pravidel investování do dividendových akcií pro výběr vysoce kvalitních akcií, které pravidelně dividendy zvyšují. Nejprve kupte ty akcie, které obsadily nejvyšší příčky na Vašem seznamu, tak, abyste v průběhu času vytvořili své diverzifikované portfolio. Nakupujte pravidelně, nejlépe každý měsíc.

Důkaz: nejlepší přínos diverzifikace přináší vlastnictví již 12 až 18 akcií.

Zdroj: Frank Reilly a Keith Brown, Investiční analýza a správa portfolia, strana 213

Investujte do vysoce kvalitních dividendově-růstových akcií díky 8 pravidlům investování do dividendových akcií

Jak vytvořit mezigenerační bohatství

Některé rodiny mají pocit, že mají všechno. Žijí v bezpečné čtvrti. Jejich děti chodí do uznávaných škol. Nežijí od výplaty k výplatě.

Tato jistota a svoboda je k dispozici mnohem většímu počtu rodin, než si asi uvědomujete. Představte si, jak důležité je dostat svou rodinu na tuto cestu.

Tento článek se zabývá plánováním a vytvářením mezigeneračního bohatství. Což je daleko za základy typu:

 • Utrácejte méně než vyděláváte
 • Dostaňte se z dluhů a žijte bez nich
 • Po výplatě zaplaťte nejdřív sami sobě abyste něco ušetřili

Není pochyb o tom, že tyto věci jsou důležité. Ale skutečný způsob, jak vytvořit mezigenerační bohatství, není pár tipů a triků. Všechno je to o myšlení.

Myslet v dlouhodobém horizontu

Jednou z nejdůležitějších věcí, při tvorbě mezigeneračního bohatství, je myslet v dlouhodobém horizontu.

Bohatství na akciovém trhu nebudete stavět přes noc.

Warren Buffett za svou investiční kariéru dosahuje průměrného výnosu kolem 20% ročně.

Nebudete dosahovat v průměru 200% nebo 400% za rok. Nejste 20x nebo 40x lepší než Buffett. Nikdo není.

Seth Klarman je investiční génius. Generoval výnosy kolem 20% ročně po celá desetiletí (jako Buffett). Klarman je nyní miliardář. Jeho citace níže o dlouhodobém investování je zvláště konstruktivní:

Jediná největší výhoda, kterou investor může mít, je dlouhodobá orientace
– Seth Klarman

Když se soustředíte na dlouhodobé výnosy, lišíte se od všech MBA a analytiků, kteří prohledávají trh a chroustají čísla o tom, která akcie bude nejlepší v příštích 3 měsících až 1 roce.

V této hře nemůžete vyhrát. Ale ani tu hru nemusíte hrát.

Myslet v dlouhodobém horizontu znamená investovat do:

 • Skvělých podniků
 • Se silnými a trvanlivými konkurenčními výhodami
 • A atraktivním celkovým potenciálem návratnosti

Když vlastníme podíl ve vynikající společnosti s vynikajícím řízením, naše oblíbená doba držení je navždy.
– Warren Buffet

Když budete dlouhodobě investovat, budete přirozeně hledat firmy, které budou dlouhodobě fungovat – a již jsou dlouhodobě úspěšné.

Jistě Vás napadnou firmy jako Coca-Cola (KO), 3M (MMM) a Johnson & Johnson (JNJ). Seznam dividendových aristokratů je skvělým místem k hledání takových podniků. Jedná se o seznam 50 podniků s 25 a více lety po sobě následujících zvýšení dividend. Všechny tři příklady jsou Dividendoví aristokraté.

Investování do velkých podniků má historicky vynikající výsledky. Níže uvedený obrázek zobrazuje výkon indexu dividendových aristokratů versus S & P 500:

 

Dlouhodobé investice mají i další výhody:

  1. Snížení nákladů (včetně daní z kapitálových výnosů), protože zřídkakdy prodáváte
  2. Vyšší návratnost vašich nejlepších nápadů (složený výnos po delší dobu)

Myslete na to, co bude po Vás

Mezigenerační bohatství vzniká, když investujete až za Vás samotné. Místo toho, abyste přemýšleli o minimální výši potřebné pro odchod do důchodu, přemýšlejte o udržitelnosti.

Udržitelné důchodové portfolio (v kombinaci s jakýmikoliv důchodem, sociálním zabezpečením apod.) Pokryje všechny vaše náklady v důchodu.

To znamená, že samotné portfólio může růst rok co rok, aniž by dotyčný na kapitál sáhl. Složené úročení vytváří úžasné dlouhodobé výnosy.

Největším vynálezem lidstva je složené úročení – o původu citátu můžeme polemizovat, ale často bývá připisován
Albertu Einsteinovi

10 000 dolarů úročených 9% ročně udělá:

 • $ 23,673 po 10 letech
 • $ 56,044 po 20 letech
 • $ 132,677 po 30 letech

Všimněte si, že čas se zvyšuje lineárně , zatímco bohatství se zvyšuje exponenciálně. To je skutečná síla složeného úročení. Za každý rok investování navíc, získáváte vyšší hodnotu, než v předchozím roce (za předpokladu stejného výnosu každý rok). Ten se v průběhu času zvyšuje.

Při budování udržitelného dividendově růstového portfolia získáte dvě věci:

 1. Běžné příjmy z dividend
 2. Rostoucí kapitál v průběhu času těžící ze složeného úročení

Když myslíte na to, co bude po Vás, Vaše myšlení o tom, jak investovat se změní. Namísto pronásledování vysokého výnosu nyní, se zaměřujete na celkovou návratnost a generování bohatství do budoucna.

Vaše děti (nebo oblíbená charita) Vám poděkují za vaše dlouhodobé uvažování. Stejně jako Vaše vnoučata. A vnoučata Vašich vnoučat.

Vědění je moc

Mezigenerační bohatství může být skutečně postaveno pouze tehdy, když se znalosti dlouhodobého investování a složeného úročení předávají z generace na generaci.

Pokud vybudujete kvalitní dividendově růstové portfolio a Vaši dědicové do něj přidávají‚ sněhová koule bohatství stále roste.

Na druhou stranu, pokud Vaši dědicové prodají své dividendově růstové portfolio, v okamžiku, kdy tak učiní se sněhová koule bohatství rozpustí. Mezigenerační složené úročení se tak zastaví během jedné generace.

To není zrovna ta správná cesta. Vědění je moc.

Myšlenka složeného úročení a dlouhodobého investování není nijak komplikovaná.Nemusíte být raketový inženýr, abyste zvládli držet v portfoliu velké podniky a těžili ze složeného úročení.

Musíte tedy vědět, co je důležité dělat. Zopakujme si, myslet v dlouhodobém horizontu a myslet co bude po Vás.

V našem příkladu jsme ukázali, co se stane, když se 10 000 dolarů zvýší o 9% za 10, 20 a 30 let. Co se stane s 10 000 dolary po další generace? (mějte na paměti, že je to bez uložení dalšího penny)

 • 743,575 dolarů po 50 letech
 • 55,2 milionu dolarů za 100 let
 • 4,1 miliardy dolarů po 150 letech

Pokud by rodiny dokázaly předávat znalosti o složeném úročení a dlouhodobém investování do velkých podniků po generace, rodina by se stala neskutečně bohatou.

Portfolio ve výši 55 milionů dolarů ročně vyplácí 1,65 milionů dolarů na dividendách při 3% dividendovém výnosu. 150leté portfolio by vyplácelo více než 100 milionů dolarů dividend ročně při 3% výnosu.

Kdyby vaši předkové investovali ekvivalent 10 000 $ v roce 1866, dnes byste byli miliardáři. Co kdybychom mysleli dál do budoucnosti?

Jak moc dobře by se měla celá společnost, kdyby všichni přemýšleli v dlouhodobém horizontu?

Shrnutí mezigeneračního bohatství

Pokud chcete vytvořit vlastní bohatství pro sebe, své děti a děti Vašich dětí (a tak dále), postupujte podle těchto tří pravidel:

 1. Investujte do velkých podniků dlouhodobě
 2. Pochopte sílu složeného úročení
 3. Neprodávejte

Níže uvedené PDF ke stažení rozšiřuje tyto tři pravidla jednoduchým a lehce pochopitelným způsobem.

Je to skvělý zdroj k sdílení a vysvětlení výhod mezigeneračního bohatství ve vaší rodině.

Klepnutím sem stáhnete 1 stránku PDF.

Poznámka na konec. To, že nemáte rodinu, není důvod ke krátkodobému myšlení.

Benjamin Franklin založil trust pro Boston a Philadelphii. Do každé vložil ekvivalent k dnešním 125 000 dolarů a stanovil několik pravidel:

 1. Po dobu sto let nesměly být žádné peníze odebrány
 2. Po sto letech mohl být vybrán jen zlomek prostředků
 3. Celkový obnos nesměl být vybrán dalších sto let