Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA)

17. LEDNA 2020

Dividenda
$1.83

Dividendový výnos
3.36%

Tržní kapitalizace
$48,2 miliard

Cena akcií 17. ledna 2020
$54.41

Popis společnosti

Walgreens je největší maloobchodní lékárenská firma jak ve Spojených státech, tak v Evropě. Společnost byla založena již v roce 1901. Současnou podobu společnost získala, když se Walgreens v roce 2014 sloučil s Alliance Boots. Společnost provozuje přibližně 18 750 obchodů v 11 zemích po celém světě

Výsledky

Společnost nedávno uzavřela první čtvrtletí fiskálního roku 2020 a výsledky byly smíšené. Vedení společnosti vykázalo za čtvrtletí pokles upraveného zisku na akcii o 6%, zatímco tržby vzrostly o 1,6% (o 2,3% bez započítání vlivu měny) a to díky pokračujícímu růstu v segmentu Retail Pharmacy USA a nárůstu o 5,2% v Pharmaceutical Wholesale segmentu.

Budoucí výhled

Vedení společnosti dosáhlo v minulém čtvrtletí pokroku v řadě strategických cílů. Byl založen společný podnik se společností McKesson (MCK) a vytvořena organizace se společností Kroger (KR). Vedení se domnívá, že tato strategická partnerství pomohou zvýšit podíl na trhu a zlepšit výhled pro dlouhodobý růst. V krátkodobém horizontu vedení očekává relativně malou změnu zisku na akcii.

Poslední čtvrtletí ukázalo, že vedení společnosti pokračuje v boji s růstem zisku na akcii, ale také podniká kroky k zajištění dlouhodobého růstu strategickými investicemi. Cílem je urychlit digitalizaci, restrukturalizovat maloobchodní podnikání, transformovat své obchody do sousedních zdravotnických středisek a výrazně zlepší nákladovou efektivitu.

Ocenění

Akcie společnosti Walgreens se aktuálně obchodují za cenu přibližně 54 dolarů a střed odhadu upraveného zisku na akcii za fiskální rok 2020 je ve výši 6,00 dolarů. Výsledkem je, že akcie se obchodují za poměr ceny k zisku 9,0. To je velmi nízké ocenění pro vysoce ziskovou společnost se silnou značkou a vedoucím postavením ve svém oboru.

Index S&P 500 má v současné době průměrný poměr ceny k zisku přes 21. Za posledních 10 let měla společnost Walgreens průměrný poměr ceny k zisku 16,2.

V důsledku toho se zdá, že akcie Walgreens jsou podhodnocené a to jak vůči širšímu trhu, tak vůči vlastním historickým průměrům. Ale vzhledem k pomalejšímu růstu Walgreens a současným tržním podmínkám, vidíme férový ocenění při poměru ceny k zisku ve výši 12.

Hodnocení

Pokud jde o maloobchodní akcie, na trhu jsou velké obavy. To je zřejmé i u silných maloobchodníků, jako je Walgreens. Investoři se nejen obávají pomalu se měnícího prostředí pro maloobchodníky s kamennými prodejnami, ale i toho, že Amazon vstoupí do zdravotnictví.

Walgreens zůstává silnou společností se silnou značkou a pozitivními vyhlídkami na růst. Přidání Rite Aid umožnilo společnosti zvýšit svůj podíl na trhu s léky na předpis.

Kromě toho nabízí společnost Walgreens dividendový výnos vyšší než nabízí trh. Vzhledem k obchodnímu základu by společnost neměla mít potíže s každoročním zvyšováním dividendy. Považujeme akcie za výrazně podhodnocené a hodnotíme je jako vhodné k nákupu.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.