Unum Group

NYSE:UNM

21. ÚNORA 2021

Dividenda

$1,14

Dividendový výnos

4,45%

Tržní kapitalizace

$5.22 miliard

Cena akcií 19. Února 2021

$25,61

Popis společnosti

Unum Group se sídlem v Chattanooga je pojišťovací společnost poskytující široké portfolio služeb. Společnost působí na několika trzích prostřednictvím svých podniků Unum USA, Unum UK, Unum Polsko a Colonial Life; poskytuje pojištění zdravotního postižení, života, pro případ nehody, vážných onemocnění, zubů a zraku milionům zákazníků.

Výsledky

V roce 2020 vygenerovala tato pětimiliardová společnost tržby ve výši 13 miliard dolarů a vyplatila pojistné ve výši téměř 9 miliard dolarů. 15. ledna 2021 vedení společnosti deklarovalo dividendu ve výši 0,285 dolarů, což je sedmé čtvrtletí se stejnou výší dividendy. 4. února 2021 vedení společnosti zveřejnilo výsledky za 4. čtvrtletí a celý rok 2020. Za čtvrtletí společnost vygenerovala tržby ve výši 4,27 miliardy dolarů ve srovnání s 3,03 miliardami dolarů ve 4. čtvrtletí 2019.
To však bylo způsobeno čistými investičními zisky 1,3 miliardy dolarů, protože výnosy z pojistného ve výši 2,32 miliardy dolarů představovaly pokles o 1,4%. Upravený zisk na akcii (EPS) se ve 4. čtvrtletí rovnal 1,15 dolarů oproti 1,41 dolarů v roce 2019.
Za rok celý rok společnost Unum Group vygenerovala tržby ve výši 13,16 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 9,7% ve srovnání s 12 miliardami v roce 2019. Výsledky za celý rok 2020 byly významně podpořeny růstem investičního zisku (1,2 miliardy dolarů), příjem z pojistného vzrostl pouze o 0,1% na 9,3 miliardy dolarů. Upravený zisk na akcii se rovnal 4,93 dolarů ve srovnání s 5,44 dolarů v roce 2019. Vedení společnosti očekává mírný pokles upraveného provozního zisku za rok 2021.
 

Budoucí výhled

Po celá desetiletí Unum prokazoval sílu svého podnikání a to jak v dobrých tak i špatných dobách. Během krize od roku 2007 do roku 2010 společnost vykázala zisk na akcii ve výši 2,19 dolarů, 2,51 dolarů, 2,57 dolarů a 2,71 dolarů. Během této doby se dividenda dále zvyšovala.

Je těžké získat konkurenční výhodu v tomto odvětví, protože pojistné produkty jsou komoditní povahy. Přesto nás těší solidní výsledky společnosti ve všech provozních prostředích, konzervativní dividendový výplatní poměr a zaměření na zpětné odkupy akcií, bez ohledu na rok 2020. Navíc dáváme přednost pomalému a stálému dlouhodobému růstu firmy před honěním se za krátkodobými výsledky.

Za období 2010–2019 společnost Unum Group zvýšila svůj zisk na akcii průměrným složeným tempem 7,8% ročně. Působivější je skutečnost, že zisk na akcii rostl každý rok během tohoto období. Výsledkům pomohlo průměrné tempo růstu podnikání kolem 3% ročně, k čemuž přispěl významný program zpětného odkupu akcií, který každoročně vyřadil téměř 5% z celkového počtu akcií. S naším předpokladem růstu jsme opatrní a předpovídáme meziroční zlepšení o 2% od roku 2021.

Ocenění

Během uplynulého desetiletí se akcie Unum obchodovaly v průměru za osmi násobek zisku, v rozmezí od 5 do 12ti násobku zisku. Jako odhad reálné hodnoty používáme sedminásobek zisku, protože úrokové sazby jsou obzvláště nízké a stále se vyžadují nemalé povinné rezervy. Přesto, vzhledem k nízkému ocenění je zde pravděpodobnost růstu celkového výnosu díky růstu ocenění. Pomáhá také vysoce nadprůměrný dividendový výnos blížící se 5%.

Hodnocení

Společnost Unum Group má solidní provozní historii, vedenou stálým základem podnikání podporovaným solidním programem zpětného odkupu akcií. Dnes, s akciemi obchodujícími se přibližně za 5ti násobek očekávaného zisku, vidíme potenciál ročního celkového výnosu ve výši 12,4%, podpořeným 4,8% počátečním dividendovým výnosem, 2% tempem růstu a potenciálem z růstu ocenění. Mohlo by se to zdát jako příliš optimistické očekávání, pokud by se současné krátkodobé problémy staly dlouhodobými, akcie však i přesto hodnotíme jako vhodné k nákupu do našeho portfolia, navzdory ocenění trhu v poslední době.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.