Royal Dutch Shell (RDS)

13. ČERVNA 2019

Dividenda
$1.88 

Dividendový výnos
6.02%

Tržní kapitalizace
$260 miliard

Cena akcií 13. června 2019
$64.47

Popis společnosti

Royal Dutch Shell, zkráceně označovaná jen Shell, je mezinárodní britsko-nizozemská globální ropná akciová společnost s obchodními aktivitami ve více jak 140 zemích světa. Shell je největší soukromá petro společnost v Evropě a druhá největší na světě (měřeno dle celkových tržeb). Hlavními obchodními aktivitami jsou vyhledávání, těžba, přeprava, marketing uhlovodíků (ropa a zemní plyn) a sekundárními aktivitami jako jsou výroba energií, výroba chemických a petrochemických produktů.

Výsledky

Stejně jako ostatní ropné společnosti byl i Shell poznamenán poklesem v energetickém sektoru, který byl způsoben kolapsem cen ropy a zemního plynu od roku 2014 do roku 2016. Zisk na akcii byl v roce 2015 o 87% nižší v porovnání s rokem 2014 a v roce 2016 o 75 % nižší než v roce 2014. Společnost Shell navíc získala v roce 2016 skupinu BG Group za 53 miliard dolarů čímž do značné míry zvýšila své dluhové zatížení. Vzhledem k poklesu se volné peněžní toky v roce 2015 významně snížily a v roce 2016 byly dokonce záporné. Vyhlídky společnosti Shell se však v posledních dvou letech výrazně zlepšily. Ceny ropy, které začátkem roku 2016 dosáhly dna, se stabilizovaly na zhruba dvojnásobku své nejnižší ceny. Navzdory růstu obnovitelných zdrojů energie roste poptávka po ropě rychlým tempem. Očekává se, že poptávka po ropě v letošním roce poprvé v historii překročí hranici 100 miliónů barelů denně a v dohledné době bude nadále růst. Kromě toho společnost Shell dokončila odprodeje majetku za 30 miliard dolarů. 
 

Budoucí výhled

Volné peněžní toky společnosti Shell se rapidně zlepšily, i přesto vedení společnosti opakovaně uvedlo, že její nejvyšší prioritou je snížení dluhové zátěže. Vedení společnosti od roku 2016 snížilo čistý dluh o 26 miliard dolarů. Management společnosti také ukončil scrip program a inicioval obrovský odkup akcií ve výši 25 miliard dolarů. Na rozdíl od ostatních velkých ropných společností, které se v posledních letech vrátily k růstu produkce, vykazuje společnost Shell v tomto ohledu nevýrazný výkon. Přesněji řečeno, jeho celková produkce zůstala v posledních dvou letech na úrovni 3,67 miliónů barelů denně. Tento výkon je mnohem horší než výkon většiny jeho konkurentů. Chevron v loňském roce zvýšil svou produkci o 7% a očekává, že v letošním roce bude růst o dalších 4 – 7%. Celkový objem loňského roku vzrostl o 8% a očekává se, že díky novým projektům bude růst o dalších 9%. 

Naopak, Shell ohlásil stejné objemy výroby dva roky v řadě a očekává, že tento rok bude mít podobný výkon. I když management neposkytuje konkrétní údaje, očekává, že celkový objem výroby v prvním čtvrtletí letošního roku nepatrně poklesne v důsledku rozsáhlých odprodejů aktiv a přirozeného úbytku ropných polí, což vykompenzuje nárůst nových projektů. Vedení neposkytlo konkrétní výrobní pokyny pro celý rok, ale výkonnost bude pravděpodobně i nadále nevýrazná v důsledku pokračujících odprodejů aktiv a přirozeného úbytku ropných polí.

Absence růstu produkce v současné fázi oddlužení ropného giganta však neznamená potíže pro dividendu. Společnosti Shell se loni podařilo vygenerovat rekordní volné peněžní toky a vedení očekává, že zůstanou kolem 30 miliard dolarů ročně po dobu nejméně tří následujících let. Vzhledem k tomu, že cena ropy Brent je přibližně o 30% nižší, než tomu bylo před poklesem energetického sektoru, rekordní peněžní toky společnosti Shell představují obdivuhodný úspěch.

Tento úspěch byl výsledkem drastického snížení provozních nákladů během poklesu a zaměření se na vysoce kvalitní, levné zásoby ropy, což postavilo společnost na cestu k silnému oživení.

 

Ocenění

Akcie společnosti Shell se obchodují s poměrem ceny a zisku ve výši 10,5, což je pod průměrným oceněním konkurence ve výši 12,1. Dividendový výnos však dosahuje 6,0%, což je nad průměrem 5,1%. Společnost Shell také plánuje do roku 2020 odkoupit akcie v hodnotě asi 25 miliard dolarů, aby se podělila o výhody svých vyšších zisků a peněžních toků se svými akcionáři.

Celkově se zdá, že akcie společnosti Shell jsou spravedlivě oceněné. Mají druhý nejlepší odhad růstu mezi svými konkurenty, vysoký dividendový výnos, zvyšující se výnosy akcionářů a nižší ocenění.

 

Hodnocení

Vedení společnosti Shell využívá nadměrných volných peněžních toků, které jsou přibližně dvojnásobné oproti ročním dividendám. Výsledkem je, že ropný gigant může pokračovat v udržování své dividendy. Ta doposud nebyla zvýšena, protože vedení společnosti se snaží rychle snižovat dluhové zatížení. Vzhledem k tomu, že výše dluhu se nyní snížila na snadno zvládnutelnou úroveň, může společnost v blízké budoucnosti začít dividendu zvyšovat. Ovšem vzhledem k tomu, že vedení stále upřednostňuje snižování dluhu a provádění značných odkupů akcií, bude pravděpodobně udržovat v podstatě stejnou dividendu alespoň další 2-3 roky. Na druhou stranu, díky mimořádnému 6% výnosu a vysokým volným peněžním tokům zůstává akcie jednou z nejlepších možností pro dividendové investory, kteří hledají zastoupení v energetickém sektoru.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.