Realty Income (O)

13.Dubna 2020

Dividenda
$2,796

Dividendový výnos
4,93%

Tržní kapitalizace
$19,5 miliardy

Cena akcií 9. dubna 2020
$56,68

Popis společnosti

Společnost byla založena v roce 1969 a na burzu byla uvedena v roce 1994. 

Sídlo společnosti se nachází v San Diegu v Kalifornii a od svého uvedení na burzu zvýšila počet vlastněných nemovitostí z 630 na 6483 ve 49 státech USA, Portoriku a Velké Británii.

Hodnota vlastněných nemovitostí stoupla z 451 miliónů dolarů na 19,5 miliardy dolarů.

Společnost vyplácí měsíční dividendu, kterou pravidelně zvyšuje a řadí se do skupiny dividendových aristokratů.

Výsledky

Zveřejněné výsledky vedením společnosti za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2019 byly pozitivní. Čistý příjem na akcii za poslední čtvrtletí roku činil 0,39 dolarů na akcii a AFFO na akcii vzrostlo o 8,9% oproti stejnému čtvrtletí roku 2018 na 0,86 dolarů. Vedení společnosti investovalo 1,7 miliardy dolarů do výstavby a renovací 556 nemovitostí včetně 221 miliónů dolarů investovaných do pěti nemovitostí ve Velké Británii. Prodejem kmenových akcií společnost získala 582,2 miliónů dolarů.

Za celý rok 2019 činil čistý příjem na akcii 1,38 dolarů a AFFO na akcii vzrostlo o 4,1% na 3,32 dolarů. Celková investice do nemovitostí činila 3,7 miliardy dolarů a zahrnovala 789 nemovitostí včetně 797,8 miliónů dolarů investovaných do 18 nemovitostí ve Velké Británii. Za celý rok získala společnost prodejem kmenových akcií 2,2 miliardy dolarů za velice výhodných podmínek díky vysoké ceně akcií.

Vedení společnosti, před dopadem koronaviru očekávalo, že v roce 2020 investuje 2,25 až 2,75 miliard dolarů a poskytlo odhad AFFO v roce 2020 ve výši 3,50 až 3,56 dolarů na akcii, což by představovalo meziroční nárůst o 5,4 až 7,2%. Vzhledem k současné situaci však vedení společnosti své odhady stáhlo a nové neposkytlo.

Budoucí výhled

17. března oznámilo vedení společnosti Realty Income dubnovou dividendu ve výši 0,233 dolarů, což představuje nárůst o 0,2%. Jednalo se o 106. navýšení dividendy, od doby, kdy byly akcie kótovány na NYSE v roce 1994.

Tato společnost je modelem konzistence peněžních toků a prokázala svou schopnost odměnit své akcionáře dividendou i v době nepříznivých tržních podmínek. I přesto je v současné době vhodné počítat s rizikem snížení či zrušení dividend i u takto spolehlivých dividendových akcií společností jako je Realty Income, protože je zřejmé, že někteří nájemníci nejsou schopni platit nájemné.

Vedení společnosti Realty Income však od poslední krize provedlo řadu kroků k diverzifikaci svého portfólia nemovitostí. Například při poslední krizi tvořily restaurace 21% portfólia nemovitostí společnosti. Dnes je to pouhých 9,3% a je důležité podotknout, že 6% z toho jsou rychlá občerstvení, která i v současné situaci mají otevřeno díky své možnosti rozvozu či prodeji přes okénko.

Navíc v současné době více než 50% nájemníků se může pyšnit investičním stupněm. Zatímco v době finanční krize měl investiční stupeň pouze jeden z 15 nejvýznamnějších nájemců nyní je to 11.

Je jasné, že nějaký dopad na příjmy společnosti současná situace mít bude, jelikož někteří nájemci se ocitnou v problémech. Nicméně i samo vedení společnosti avizovalo, že s nájemníky jedná a dělá vše proto, aby současnou situaci přečkali. Věříme, že peněžní toky se zase rychle rozběhnou ihned potom, co veškerá opatření pominou. Podle složení nájemců je dotčeno maximálně 20% portfólia společnosti a z těchto 20% určitě né všichni stejně viz. příklad s restauracemi výše.    

Ocenění

Akcie společnosti Realty Income zažily velice strmý pád. Z maxima okolo 80 dolarů za akcii se propadly ke 40 dolarům. Při současné ceně 56,68 dolarů nabízejí dividendový výnos bez mála 5% oproti historickému průměru ve výši 4,6%.

V současné době nejsou akcie výrazně podhodnocené, když počítáme se stejným AFFO jako v roce 2019 jedná se spíše o spravedlivé ocenění. Nicméně jakýkoliv růst AFFO bude mít z hlediska ocenění příznivý dopad a lze očekávat růst ocenění a ceny akcie, stejně tak i dividendy. Výplatní poměr činil 79,8% AFFO a dividenda se tak stále jeví jako bezpečná.

Hodnocení

Sám ředitel společnosti uvedl, že spousta nájemců je schopna snížit své náklady, aby přečkalo současný stav. Nikdo přesně neví, kdy se americká ekonomika opět nastartuje, ovšem věříme, že společnost Realty Income bude schopna i nadále generovat spolehlivý peněžní tok a vyplácet měsíční dividendu v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Proto i při současné spíše férové ceně se domníváme, že akcie jsou během těchto výprodejů vhodné k nákupu.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.