Raytheon Technologies Corp. (RTX) 

18.října 2020

Dividenda

$1,90

Dividendový výnos

3,14%

Tržní kapitalizace

$94 miliard

Cena akcií 16. října 2020

$61,75

Popis společnosti

Nová společnost Raytheon Technologies, je z 57% vlastněna původními akcionáři United Technologies a má tržní kapitalizaci bez mála 100 miliard dolarů. Vznikla tak jedna z největších firem v leteckém a obranném průmyslu na světě. Obrat společnosti dosahuje téměř 750 miliard dolarů. Má 195 000 zaměstnanců po celém světě.

Výsledky

Společnost Raytheon Technologies („RTX“) vznikla 3. dubna 2020 po dokončení fúze mezi společnostmi Raytheon (předchozí ticker: RTN) a United Technologies (předchozí ticker: UTX), po oddělení společností Carrier („CARR“) a Otis („OTIS“). Nová společnost se obchoduje s tržní kapitalizací ve výši 94 miliard dolarů a se sídlem v Waltham, MA, je jednou z největších leteckých a obranných společností na světě s tržbami ve výši 74 miliard v roce 2019 a týmem o počtu 195 000 zaměstnanců, včetně 60 000 inženýrů a vědců. 

Společnost má čtyři segmenty: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space a Raytheon Missiles & Defense, které v roce 2019 vygenerovaly tržby ve výši 26 miliard dolarů, 21 miliard dolarů, 15 miliard dolarů a 16 miliard dolarů.

14. října 2020 oznámilo vedení společnosti čtvrtletní dividendu ve výši 0,475 dolarů, ve stejné výši jako předchozí čtvrtletí.

Dne 28. července 2020 zveřejnilo vedení výsledky za druhé čtvrtletí 2020 za období končící 30. června. Jednalo se o první čtvrtletí, kdy byly všechny čtyři segmenty vykazovány společně jako kombinovaná obchodní činnost. Celkové tržby činily 14,1 miliardy dolarů, včetně 36% poklesu v segmentu Collins Aerospace a 32% poklesu v segmentu Pratt & Whitney, protože pandemie COVID-19 měla negativní dopad na výsledky. Ve srovnání s rokem 2019 tržby vzrostly, ale jedná se o zkreslenou metriku, protože společnost již nezahrnuje segmenty Otis a Carrier, ale zahrnuje segmenty Raytheon Intelligence a Raytheon Missiles po vyčlenění a následné fúzi. Vykázaný zisk na akcii činil – 2,56 dolarů, ale to zahrnovalo – 2,96 dolarů na poplatcích souvisejících s úpravami účetnictví akvizic a snížením hodnoty goodwillu a nehmotného majetku segmentu Collins Aerospace. Po očištění se zisk na akcii rovnal 0,40 dolarů. Hodnota objednávek na konci čtvrtletí činila 158,7 miliard dolarů, z toho 85,6 miliard dolarů z komerčního letectví a 73,1 miliard dolarů z obrany.

Výsledky za třetí čtvrtletí vedení společnosti oznámí 27. října 2020. 

Budoucí výhled

Všimněte si, že jsme se rozhodli zahrnout historii United Technologies v uváděných grafech, protože 57% nové společnosti nyní vlastní starší akcionáři UTX. Společnost je však dnes díky fúzi a vedlejším produktům odlišná. Jak již bylo řečeno, společnosti United Technologies i Raytheon měly solidní provozní výsledky. V posledním desetiletí společnosti United Technologies rostl zisk na akcii průměrným tempem 7,2%, přičemž zvyšovala dividendu více než 25 let v řadě. Společnost Raytheon mezitím každoročně zvyšovala zisk na akcii o 9,3% a zvyšovala dividendu po dobu 15 let v řadě. Do budoucna očekáváme, že solidní růst bude pokračovat, přičemž v střednědobém horizontu očekáváme růst o 7%. Bereme v úvahu silnou historii příslušných provozních podniků spolu s myšlenkou, že růst bude obtížnější vzhledem k velikosti podniku a nedávné nejistotě související s celosvětovou pandemií COVID-19. Předpokládáme zisk na akcii ve výši 4 dolary, založeného na tržbách ve výši přibližně 70 miliard dolarů a marži přibližně 8,5% (v souladu s minulostí společností), která bude doprovázena zvýšeným počtem akcií. Mohlo by se to zdát jako příliš ambiciózní očekávání, pokud by globální krize přetrvávala, ale v krátkodobém horizontu je množství nevyřízených objednávek a odolnost společnosti velice pozitivní zprávou. S deklarovanou čtvrtletní dividendou ve výši 0,475 dolarů to znamená výplatní poměr těsně pod 50%.

Ocenění

Opět si všimněte, že používáme historii společnosti United Technologies, která se za poslední desetiletí obchodovala s průměrným poměrem P/E 16. Věříme, že se jedná o spravedlivé počáteční ocenění s ohledem na vyhlídky, kvalitu a růst firmy. U akcií, které se obchodují přibližně za 15ti násobek zisku, to znamená možnost malé podpory celkového výnosu z růstu ocenění.

Hodnocení

Společnost United Technologies i společnost Raytheon prokázaly během poslední krize obrovskou odolnost, přičemž společnost UTX v období 2008 až 2011 vykázala zisk na akcii ve výši 4,90 dolarů, 4,12 dolarů, 4,74 dolarů a 5,49 dolarů, zatímco společnost Raytheon každoročně zvyšovala zisk. Obě společnosti navíc během tohoto období zvyšovaly své dividendy. 

Podle poslední zprávy držela společnost Raytheon Technologies hotovost 7 miliard dolarů, krátkodobá aktiva činila 42,3 miliard dolarů a celková aktiva 161,5 miliardy dolarů oproti 35,3 miliardám dolarů v krátkodobých pasivech a 92,6 miliard dolarů v celkových pasivech. Dlouhodobý dluh činil 31,2 miliardy dolarů ve srovnání s přibližně 6 miliardami dolarů v oblasti základního zisku.

Akcie od největšího poklesu v březnu tohoto roku vzrostly. Okolo nového RTX panuje nejistota, která souvisí s tím, jak bude sloučená společnost fungovat společně s globální pandemií. Na druhou stranu, legendární historie sloučených společností, jejich odolnost a obrovské množství nevyřízených objednávek tuto nejistotu částečně neguje. Předpovídáme potenciál ročního výnosu 10,8% vyplývající ze 7% růstu, dividendového výnosu 3,14% a růstu ocenění. Věříme tedy, že i před oznámením výsledků za třetí čtvrtletí je vhodné začít tvořit pozici v této společnosti.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.