Pfizer (PFE)

18.DUBNA 2021

Dividenda
$1,56 

Dividendový výnos
4,04%

Tržní kapitalizace
$215,15 miliard

Cena akcií 16. dubna 2021
$38,57

Popis společnosti

Společnost Pfizer Inc. je přední světová biofarmaceutická společnost založená na výzkumu a vývoji vlastních léků. Od svého založení v roce 1849 sídlí v New Yorku, USA. Má tržní kapitalizaci přes 200 miliard dolarů. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických léků či vakcín. Do jejího portfolia spadají také zdravotnické prostředky a některé další spotřební produkty. Provádí také klinická hodnocení nových léků.

Celosvětově zaměstnává více než 97 000 zaměstnanců a léky jsou k dostání ve více než 175 zemích světa. Vyrábí léčivé přípravky ve více než patnácti terapeutických oblastech, přičemž k hlavním terapeutickým oblastem patří onkologie, revmatologie, kardiologie, vakcíny, centrální nervový systém a gynekologie.

Výsledky

Vedení společnosti Pfizer zveřejnilo 2. února výsledky za 4. čtvrtletí a celý rok 2020. Tržby za čtvrtletí vzrostly o 12% na 11,684 miliard dolarů z 10,449 miliard dolarů a upravený zředěný zisk na akcii vzrostl meziročně o 14% na 0,42 dolarů oproti 0,36 dolarů. Zředěný zisk GAAP na akcii vzrostl na 0,10 dolarů ze ztráty (0,06 dolarů) za srovnatelné čtvrtletí. Celkové tržby vzrostly u Eliquis (+15%), Ibrance (+12%), Xeljanz (+15%), Xtandi (+16%), Inlyta (+42%), Vyndaqel / Vyndamax (+170%), Prevnar ( +11%), Hospital (+7%) a Biosimilars (+68%). Na druhou stranu byl zaznamenán pokles u Enebrel (-17%), Sutent (-12%) a Chantix (-32%).

Za celý rok vzrostly tržby společnosti o 2% na 41,908 miliard dolarů z 41,172 miliard dolarů a upravený zředěný zisk na akcii vzrostl o 16% na 2,22 dolarů z 1,91 dolarů. Společnost Pfizer 11. prosince obdržela schválení FDA pro svou vakcínu COVID-19, která byla vyvinuta společně s BioNTech. Distribuce vakcín společnosti Pfizer se rozšiřuje a společnost předpokládá prodej přibližně 2 miliard dávek do konce roku 2021. Segment společnosti Pfizer Upjohn byl vyčleněn a sloučen s Mylanem N.V., čímž vznikl Viatris. Nepatentované léky a generické léky společnosti Pfizer, včetně Lyrica, Lipitor, Norvasc, Viagra a Celebrex, jsou nyní součástí Viatris. Tržby a zisky společnosti Upjohn již nejsou zahrnuty do výsledků společnosti Pfizer.

Budoucí výhled

Očekává se, že současná produktová řada společnosti Pfizer přinese růst tržeb i zisku do roku 2026 v důsledku fúze se společností Wyeth v roce 2009, významného výzkumu a vývoje a akvizic. V současné době Eliquis (kardiovaskulární), Ibrance (onkologie), Xtandi (onkologie), Xlejanz (revmatoidní artritida), Inlyta (onkologie) a Biosimilars vykazují velký růst tržeb. Nové produkty Vyndaqel / Vyndamax (stabilizátory transthyretinu) a Inlyta (karcinom ledvinových buněk) rychle rostou. Růst bude pocházet z rostoucího amerického a mezinárodního prodeje schválených indikací a rozšíření. Do budoucna má společnost Pfizer silné portfolio v oblasti onkologie, zánětů a imunologie, vzácných onemocnění a vakcín. Do roku 2026 očekáváme 5% roční růst zisku na akcii. Snížili jsme odhad tempa růstu dividend na 1% z důvodu oddělení části firmy a vyššímu dluhu. Společnost Pfizer se zaměřuje na splácení dluhu a v roce 2020 neodkoupila vlastní akcie a pravděpodobně tak neučiní ani v roce 2021.

Ocenění

Cena akcií společnosti Pfizer je od našeho posledního nákupu mírně vyšší, ale i navzdory schválení vakcíny COVID-19 neroste raketovým tempem. Odhady tržeb a upravených zisků již nezahrnují podniky, které byly vyčleněny. Podnikání společnosti Pfizer si vede dobře díky novým schváleným lékům, rozšíření stávajících terapií a robustnímu portfoliu produktů. Aktuální reálná hodnota je nyní 43 dolarů. Náš pětiletý cenový cíl je nyní 53 dolarů.

Hodnocení

V následujících pěti letech očekáváme průměrný roční výnos 12%. Společnost Pfizer do značné míry dokončila svou transformaci a nyní se zaměřuje na terapie založené na výzkumu a vývoji s vyšší marží. Pro společnost je dále pozitivní schválení a zavedení vakcíny COVID-19, ale ziskovost bude omezená. Investoři, kteří hledají dividendové akcie, mohou považovat dividendový výnos společnosti Pfizer za atraktivní a bezpečnost dividend je přiměřená. Při aktuální ceně hodnotíme akcie společnosti Pfizer jako vhodné k nákupu.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.