Old Republic International (ORI)

22.Června 2020

Dividenda

$0,84

Dividendový výnos

5,12%

Tržní kapitalizace

$4,99 miliardy

Cena akcií 22. června 2020

$16,42

Popis společnosti

Old Republic je pojišťovací společnost, která byla založena v roce 1923. Společnost prodává, upisuje a poskytuje služby v oblasti řízení rizik pro řadu všeobecných a titulních pojištění v USA.

Společnost generuje přibližně 5,9 miliardy dolarů ročních tržeb a obchoduje se s tržní kapitalizací přibližně 5 miliard dolarů. Společnost má také velmi působivou historii zvyšování dividend. Dividendu každoročně zvyšuje již 39 let v řadě.

Výsledky

Vedení společnosti vykázalo výsledky za první čtvrtletí 23. dubna, přičemž výsledky překonaly očekávání jak v tržbách, tak v zisku. Provozní tržby meziročně vzrostly o 9,7% na 1,65 miliardy dolarů, společnost tak pokračovala v silném růstu tržeb. Konsolidovaný poměr upisování činil 94,9%, oproti 96,0% v předchozím roce, což zlepšilo marže.

Čistý výnos z investic v prvním čtvrtletí mírně vzrostl a oproti loňskému čtvrtletí přidal 1,8% na 114 milionů dolarů. Akciové portfolio společnosti utrpělo výrazné ztráty, když došlo v březnu k prudkému  výprodeji akcií. To způsobilo pokles účetní hodnoty na 17,29 dolarů na akcii, oproti 19,98 dolarů na konci roku 2019, ale většina z těchto poklesů pravděpodobně odezní kvůli velmi silné rally na akciovém trhu ve druhém čtvrtletí. Očekáváme proto výrazný nárůst účetní hodnoty za druhé čtvrtletí, protože ztráty jsou alespoň částečně smazány.

Po vyloučení investičních zisků a ztrát byl upravený zisk v prvním čtvrtletí 0,47 dolarů na akcii, oproti loňským 0,40 dolaru. Náš odhad zisku na akcii pro tento rok jsme snížili z 1,90 dolarů na 1,55 dolarů.

Budoucí výhled

Očekáváme, že zisk na akcii poroste o 4% ročně, protože míra růstu pojistného je nadále nízká. Poznamenáváme, že hlavní pojišťovací činnost funguje dobře, ale ztráty z investičních výnosů by mohly poznamenat celkový růst, stejně tak jako jakékoli ztráty z katastrof, které jsou nepředvídatelné.

V odvětví, jako je pojišťovnictví, je obtížné dosáhnout konkurenčních výhod. Konkurenti obecně nabízejí stejné produkty a služby, ale společnost Old Republic si v minulém století získala prestiž.

Jádru pojišťovnictví by se mělo během hospodářských útlumů přiměřeně dobře dařit, ale jak vyplývá z výsledků za první čtvrtletí, recese obecně přinášejí ztráty na akciových trzích, což může poškodit investiční výnosy a účetní hodnotu společnosti.

Ocenění

S očekávaným ziskem na akcii za rok 2020 ve výši 1,55 dolarů, se v současné době akcie společnosti Old Republic obchodují za méně než 11ti násobek zisku, což je smysluplná sleva oproti našemu odhadu reálné hodnoty 12,5násobku zisku. To by mělo přinést 2,5% roční výnos k celkovým výnosům z růstu ocenění. V kombinaci se současným 5,1% dividendovým výnosem a 4% předpokládaným růstem zisku by v nadcházejících letech mohl celkový roční výnos činit 11,6%.

Hodnocení

Celkově vypadá Old Republic jako přesvědčivá investice pokud máte žaludek na to zkousnout potencionální riziko z vlastnictví pojišťovny. Akcie jsou podle našeho názoru nyní výrazně pod reálnou hodnotou a nabízejí předpokládanou celkovou roční návratnost blížící se 12% v následujících letech. Jedinou výhradou je, že vlastnit jakoukoli pojišťovnu je o trpělivosti, protože růst nebude pravděpodobně ani zdaleka konstantní. Při současných cenách a velmi nízkém ocenění považujeme akcie společnosti Old Republic jako vhodné k nákupu.
Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.