Lowe´s Companies Inc. (LOW)

27.června 2021

Dividenda

$3,2

Dividendový výnos

1,66%

Tržní kapitalizace

$136 miliard

Cena akcií 25. června 2021

$192

Popis společnosti

Společnost Lowe’s je druhým největším obchodníkem s domácími potřebami v USA na základě tržní kapitalizace ve výši 136 miliard dolarů. Společnost Lowe’s byla založena v roce 1946 a každý týden obsluhuje miliony zákazníků. Marvin Ellison je generálním ředitelem Lowe’s od roku 2018. Pod Ellisonovým vedením se cena akcií Lowe za méně než tři roky zdvojnásobila při zachování silného růstu dividendy.

Výsledky

19. května 2021 vedení společnosti Lowe oznámilo výsledky za první čtvrtletí. Celkové tržby v prvním čtvrtletí dosáhly 24,4 miliard dolarů, ve srovnání s 19,7 miliardami dolarů ve čtvrtletí před rokem. Srovnatelné tržby se meziročně zvýšily o neuvěřitelných 26%, zatímco srovnatelné tržby z amerických obchodů vzrostly meziročně o 24,4%. Čistý zisk dosáhl 2,3 miliardy dolarů, což je nárůst z 1,3 miliardy v 1. čtvrtletí 2020. Zředěný zisk na akcii vzrostl meziročně z 1,76 dolarů na 3,21 dolarů. Společnost také odkoupila v prvním čtvrtletí 16,8 milionu akcií za 3,1 miliardy dolarů, přičemž vyplatila dividendy ve výši 440 milionů dolarů. I přes značné výdaje má společnost Lowe stále 6,7 miliardy dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech v její rozvaze. Vedení zopakovalo svůj cíl zpětného odkupu akcií v hodnotě 9 miliard dolarů v roce 2021 a naznačilo zrychlení prodejní dynamiky.

Budoucí výhled

Výnosy společnosti Lowe jsou z dlouhodobého hlediska vynikající, o čemž svědčí její 10letá anualizovaná celková návratnost 24,1%. Výnosy jsou však závislé na ekonomickém cyklu – Lowe’s obvykle vykazuje fantastické výsledky, když ekonomika roste a výsledky klesají během medvědího trhu. Očekáváme budoucí růst zisku na akcii o 7% ročně z odkupů akcií (4%), zlepšení marží (1%) a růstu tržeb (2%) v průběhu plných ekonomických cyklů.

Ocenění

Akcie společnosti Lowe’s se v současné době obchodují s forwardovým poměrem cena/zisk 17,2 (očekávaný zisk 11,21 dolarů na akcii v roce 2021). Zdá se, že akcie společnosti se obchodují pod reálnou hodnotou, protože náš odhadovaný násobek reálné hodnoty je 20. 

Hodnocení

Akcionáři Lowe by měli očekávat celkové výnosy nad 11% ročně z dividend (1,7%), růstu zisku na akcii (7%) a anualizované vícenásobné expanze ocenění (2,9%). Vzhledem k aktuálnímu ocenění a očekávanému celkovému výnosu se nám akcie líbí a přidáváme je do našeho portfolia.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.