Intel Corporation (INTC)

18.září 2020

Dividenda

$1,32

Dividendový výnos

2,62%

Tržní kapitalizace

$212 miliard

Cena akcií 18. září 2020

$49,89

Popis společnosti

Intel je největším výrobcem mikroprocesorů pro osobní počítače a dodává přibližně 85% světové produkce
mikroprocesory. Společnost Intel také vyrábí produkty, jako jsou servery a úložná zařízení, která se používají v cloudu.
Společnost Intel zaměstnává více než 100 000 lidí po celém světě a má současnou tržní kapitalizaci ve výši 212 miliard dolarů. Společnost generuje roční tržby přes 70 miliard dolarů.

Výsledky

Vedení společnosti 23. 7. 2020 zveřejnilo výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí. Tržby se zlepšily o 19,5% na rekordních 19,7 miliard USD, což překonalo odhady o 1,2 miliardy dolarů. Zisk na akcii vzrostl o 0,27 dolarů, tj. 29%, na 1,19 dolarů. To bylo o 0,15 dolarů nad odhadem. Segment PC-Centric vzrostl o 7% na 9,5 miliardy dolarů. Tento segment i nadále těžil z práce a studia z domova z důvodu pandemie COVID-19, protože prodej notebooků více než kompenzoval pokles stolních počítačů. Segment datových center rostl o 34% na 10,2 miliardy dolarů. Skupina Data Center Group byla hlavním hnacím motorem růstu, protože tržby vzrostly o 43% na 7,1 miliardy dolarů. Toto podnikání zaznamenalo nárůst tržeb poskytovatelů cloudových služeb o 47%.

Segmentu pamětí se dařilo a vzrostl o 76% na rekordních 1,7 miliardy dolarů, protože Intel Atom na bázi 10nm se těšil rostoucí poptávce. Programmable SolutionsGroup měl 2% růst tržeb díky růstu cloudu. Skupina Internet of Things klesla o 32% v důsledku dopadu pandemie COVID-19. Segment Mobility klesl o 27% z důvodu nižší produkce automobilů v důsledku COVID-19. Vedení společnosti Intel očekává v roce 2020 tržby ve výši 75 miliard dolarů a zisk na akcii ve výši 4,85 dolarů. Po zveřejnění výsledků klesly akcie společnosti Intel o více než 16%. Hlavním důvodem pro to bylo oznámení vedení společnosti, že odkládá uvolnění 7nm procesorových produktů o dalších 6 měsíců. Vedení společnosti Intel očekává spuštění produktové řady koncem roku 2022 nebo začátkem roku 2023. Tyto produkty již byly před tímto oznámením zpožděny.

Budoucí výhled

Společně s většinou společností na trhu se zisk společnosti Intel během poslední krize snížil, i když v následujícím roce znovu rostl. Růst zisku za poslední desetiletí dosáhl 14% ročně. Od roku 2010 se však zisk na akcii zvýšil pouze o 7 % za rok. Očekávejme tedy tempo růstu 5% do roku 2025. Při použití tempa růstu 5% by mohla společnost vydělat 6,16 dolarů v roce 2025. Intel vygeneroval v roce 2019 volný peněžní tok ve výši 16,9 miliard dolarů a vrátil více než 19 miliard dolarů akcionářům. V roce 2014 pozastavilo vedení společnosti růst dividend, ovšem od té doby zase každý rok zvyšuje. Celkově má dividenda od roku 2008 CAGR více než 8%. V březnu vedení společnosti zvýšilo dividendu o 4,8%.

Ocenění

Na základě současné ceny akcií a očekávaného zisku na akcii pro rok 2020 mají akcie společnosti Intel poměr ceny a zisku ve výši 9,3. Pokud by poměr P / E vzrostl na poměr ve výši 13 do roku 2025, růst ocenění by v tomto časovém horizontu zvýšil celkový výnos o 4,3 % ročně. Akcie společnosti Intel si udržovaly průměrný dividendový výnos za poslední desetiletí po většinu času nad 3%, ale dnes je nižší.

Hodnocení

Po výsledcích za druhé čtvrtletí očekávám návratnost do roku 2025 ve výši 11,6% ročně. Čtvrtletní výsledky společnosti Intel byly silné. Data-Centric výsledky byly výrazně vyšší, protože nejdůležitější segmenty společnosti byly schopny vydělávat na pandemii COVID-19. Výsledky PC-Centric byly také solidní. Trh však reagoval na oznámení vedení společnosti Intel velmi negativně ohledně dalšího zpoždění svých 7nm procesorových produktů. I když toto zpoždění může umožnit konkurentovi uvést na trh svůj vlastní produkt, velikost a měřítko Intelu mu dává výhodu oproti téměř každému. Dlouhodobí investoři by mohli těžit z reakce trhu a zároveň přidat do svého portfolia solidní dividendovou společnost. Cenový cíl do roku 2025 je ve výši 80 dolarů, sám jsem akcie v nakoupil za cenu 51 dolarů a nebojím se tedy říci, že při současné ceně jsou akcie společnosti Intel vhodné k nákupu.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.