Federal Realty Investment Trust (FRT)

18.prosince 2020

Dividenda

$4,24

Dividendový výnos

4,8%

Tržní kapitalizace

$6,68 miliard

Cena akcií 18. prosince 2020

$88,30

Popis společnosti

Společnost Federal Realty je jedním z největších realitních trustů (REITs) ve Spojených státech, který byl založen v roce 1962. Společnost se zaměřuje na hustě osídlené oblasti na pobřeží s vysoko příjmovými obyvateli. To společnosti umožňuje pronajímat nemovitosti za vyšší cenu než její konkurence. Společnost Federal Realty se dnes obchoduje s tržní kapitalizací ve výši bezmála 7 miliard dolarů. 

Výsledky

Vedení společnosti Federal Realty vykázalo výsledky za třetí čtvrtletí 5. 11. 200. FFO na akcii činilo 1,22 dolarů, což je prudký pokles z 1,43 dolarů oproti stejnému čtvrtletí před rokem. Celkové tržby dosáhly 208,2 miliónů dolarů, což je pokles z 233,2 mil. dolarů za stejné čtvrtletí před rokem.

I přes prudký pokles došlo k pozitivním signálům. Vybírání nájemného pokračovalo v pozitivním trendu, bylo vybráno 85% z celkového nájmu za 3. čtvrtletí. Během třetího čtvrtletí bylo také podepsáno 101 nových nájemních smluv na 481 105 čtverečních stop maloobchodní plochy, což je objem na úrovni před COVIDem. Mezitím vedení společnosti FRT vydalo obligace ve výši 400 milionů dolarů a zakončilo čtvrtletí s hotovostí a peněžními ekvivalenty ve výši 863 milionů dolarů a celkovou likviditou ve výši 1,9 miliardy dolarů.

Budoucí výhled

U REIT společností sledujeme místo zisku na akcii prostředky z operací (FFO), protože zisk na akcii je pro toto odvětví nevypovídající. Finanční prostředky z operací společnosti Federal Realty se za poslední desetiletí meziročně nikdy nesnížily, což byl působivý výkon vzhledem k tomu, že společnost funguje ve vysoce cyklickém nemovitostním sektoru. Tato řada samozřejmě skončí v roce 2020 kvůli pandemii COVID-19. I když růst nebyl vždy působivý, tak prostý fakt, že společnost dokázala vykazovat konzistentní výsledky (prostředků z operací) takovou dobu, z ní činí jednu z nejžádanějších REIT firem na trhu.

Budoucí růst společnosti Federal Realty, se bude zakládat na navyšování nájemného a dalším rozšiřování firemních aktiv. Očekává se, že i marže nadále mírně porostou a to díky rozšiřování  portfolia a tržby na čtvereční metr (stopu) budou též mírně růst. Společnosti se i nadále daří navyšovat NOI a obsazenost též zůstává výborná. REIT odvětví kvůli pandemii koronaviru zaznamenalo několik bankrotů, ale firma Federal Realty byla do značné míry uchráněna. Klíčovým rizikem je dlouhodobá stagnace cen nájemného. Rok 2020 nebude nebude kvůli COVID-19 z nejlepších, ale v příštím roce se očekává oživení. Očekávané FFO je ve výši 6 dolarů na akcii za celý rok 2020, při zohlednění zhoršení kvůli letošním bankrotům.

Ocenění

Při očekávaném FFO ve výši 6 dolarů je ocenění Federal Realty poměr P/FFO ve výši 14,7 pro rok 2020, to je mírně pod odhadem reálné hodnoty, která je P/FFO ve výši 15. Akcie společnosti se tedy obchodují za férovou cenu a změna v ocenění by tedy neměla mít významný vliv na očekávané celkové výnosy. Společnost Federal Realty zvýšila svou dividendu již 53 let v řadě a neočekáváme, že by s tím měla přestat.

Hodnocení

Při zohlednění výše řečeného, očekáváme celkové roční výnosy ve výši asi 11%. Společnost Federal Realty je vysoce kvalitní podnik, který nabízí nejen potenciál zhodnocení kapitálu, ale také pěkný dividendový výnos a pravidelně rostoucí dividendu. Akcie společnosti hodnotíme jako vhodné k nákupu vzhledem k možnostem růstu, atraktivní dividendě a přitažlivému ocenění. Jak již však bylo řečeno, je důležité, aby investoři vzali v potaz, že stále existuje značná nejistota ohledně dopadů koronaviru.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.