Exxon Mobil (XOM)

27.BŘEZNA 2020

Dividenda
$3,48 

Dividendový výnos
8,96%

Tržní kapitalizace
$156,38 miliard

Cena akcií 27. března 2020
$36,95

Popis společnosti

Již po svém založení, společnost Standart Oil dominovala americkému ropnému a plynárenskému průmyslu. Toho dosáhla pomocí zaměření na inovace, rozšiřování výroby a snižování nákladů.

Společnost Standard Oil však byla až příliš úspěšná – rostla tak rychlým tempem, že v roce 1911 byla americkým nejvyšším soudem rozdělena do 33 menších společností, z nichž mnohé jsou dnes znovu obry, jako například společnost Chevron (CVX) a Exxon Mobil (XOM).

Výsledky

V roce 2019 více než 80% zisku pocházelo z upstream segmentu, zbytek byl z downstream (většinou rafinace) segmentu a chemického segmentu. Na konci ledna vedení zveřejnilo výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2019. Produkce zůstala v loňském čtvrtletí stabilní, protože 4% nárůst z kapalin byl kompenzován 5% poklesem plynu. Po vyloučení jednorázových zisků ve výši 3,9 miliardy dolarů, které vyplynuly z prodeje aktiv, se upravený zisk na akcii propadl o 71%, z 1,41 na 0,41 dolarů, zejména kvůli sníženým maržím v downstreamu a chemickém segmentu.

Budoucí výhled

Pokud jde o dlouhodobé vyhlídky společnosti Exxon, zůstáváme pozitivní. Celosvětová poptávka po ropě a zemním plynu stále roste, což poskytuje silnou fundamentální podporu z dlouhodobého hlediska. Podle nedávné prezentace společnosti je do roku 2040 zapotřebí nová dodávka 550 miliard barelů ropy a 2 100 bilionů kubických stop zemního plynu, aby byla zajištěna plánovaná celosvětová poptávka. V přípravě vedení výrazně zvýšilo kapitálové výdaje, aby do roku 2025 mohla společnost zvýšit svou produkci ze 4,0 na 5,0 milionů barelů denně. 

Ty však dle poslední tiskové zprávy mohou být sníženy. “Na základě tohoto bezprecedentního prostředí vyhodnocujeme všechny vhodné kroky k výraznému snížení kapitálových a provozních nákladů v nejbližším období,” řekl Darren Woods, předseda představenstva a generální ředitel Exxon Mobil Corporation. “Jakmile budou dokončeny, nastíním plány.”

I přesto Permská pánev bude hlavním hnacím motorem růstu, protože ropný gigant má v této oblasti asi 10 miliard barelů ropného ekvivalentu a očekává, že do roku 2024 dosáhne produkce více než 1,0 milionu barelů denně. Guyana, jeden z projektů bude dalším významným motorem růstu. V Guyaně zahájila společnost Exxon Mobil fázi Liza I s předstihem. Celkové zdroje Guyany se odhadují na více než 8 miliard barelů ekvivalentu ropy.

Navíc Woods uvedl, že ExxonMobil čelil četným poklesům trhu v celé své dlouhé historii a má zkušenosti s fungováním v trvale nízkém cenovém prostředí.

Na druhou stranu se zvýšila poptávka po jiných produktech společnosti viz. samotné vyjádření předsedy představenstva (uvádíme jen některé body celé vyjádření naleznete na stránkách společnosti): 

“Některé z produktů, které vyrábíme, jsou zásadní pro reakci na pandemii COVID-19 a pracujeme na uspokojení potřeb.

Naše chemická společnost je například předním výrobcem isopropylalkoholu, který se používá k vytváření řady zboží, včetně dezinfekčního prostředku pro ruce, čistícího alkoholu a dalších dezinfekčních produktů.

Dalším životně důležitým produktem, který vyrábíme, je polypropylen, který je vyžadován pro chirurgické masky a pláště, jakož i ochranné masky známé jako respirátory N95.

Dále vyrábíme a dodáváme benzín, motorovou naftu, lodní paliva a další produkty nezbytné k tomu, aby bylo možné pomáhat lidem v nouzi a udržovat fungování globálních dopravních sítí a dodavatelských řetězců.

Jsme si také velmi dobře vědomi tržních podmínek způsobených pandémií COVID-19 a poklesem cen komodit a při řízení našeho podnikání postupujeme k výraznému krátkodobému snižování kapitálu a provozních nákladů.

Jedná se o bezprecedentní prostředí, ale naše společnost čelila četným poklesům trhu v celé své dlouhé historii a máme zkušenosti s prací v trvale nízkém cenovém prostředí. Stále se zaměřujeme na to, abychom byli bezpečným a levným operátorem a vytvářeli dlouhodobou hodnotu pro akcionáře.

Energie byla nazývána motorem ekonomiky a bude nezbytná pro hospodářské oživení, které bude následovat. V tomto zotavení budeme hrát zásadní roli tím, že děláme to, co děláme nejlépe – udržujeme naše operace v provozu bezpečně, promyšleně spravujeme rizika a dodáváme produkty, na které se lidé po celém světě spoléhají.”

Ocenění

Zisky společnosti Exxon Mobil jsou nestabilní a to v důsledku cyklické povahy ropného a plynárenského průmyslu. Pro rok 2020 očekáváme upravený zisk na akcii ve výši 3,50 dolarů. Akcie se obchodují za poměr P / E 9,9. Náš odhad reálné hodnoty je P / E ve výši 13. Zvýšení poměru P / E může zvýšit roční výnos o 5,6% ročně. Z důvodu poklesu zisku společnosti Exxon Mobil však očekáváme v příštích pěti letech obrat s 12% ročním očekávaným růstem zisku na akcii. Včetně dividendového výnosu ve výši 8,96% očekáváme celkovou roční návratnost těsně nad 26% ročně během následujících pěti let.

Hodnocení

Exxon Mobil byla v minulosti prémiovou ropnou a plynárenskou společností, která generovala vysokou návratnost kapitálu a která akcionáře odměňovala pravidelným zvyšováním dividend a zpětným odkupem akcií. Její akcie se oproti konkurenci obchodovaly s výraznou prémií.

V současné době se však akcie obchodují na velice zajímavé úrovni ocenění a domníváme se tedy, že je vhodné navýšit své stávající pozice či provést svůj první nákup akcií této společnosti. Upozorňujeme však, že ropný sektor je stále pod velikým tlakem a existuje zde riziko nadále klesající ceny akcií věříme však, že management společnosti vše zvládne viz. text výše. 

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.