Bristol-Myers Squibb (BMY)

23.května 2021

Dividenda

$1,96

Dividendový výnos

2,92%

Tržní kapitalizace

$149,71 miliard

Cena akcií 21. května 2021

$67

Popis společnosti

Společnost Bristol-Myers Squibb byla vytvořena v roce 1989 spojením společností Bristol-Myers a Squibb, přičemž společnost Bristol-Myers započala svou činnost již v roce 1887. Dnes je tato společnost s tržní kapitalizací ve výši 140 miliard dolarů předním výrobcem kardiovaskulárních a protinádorových léčiv s ročními tržbami ve výši kolem 46 miliard dolarů.

Výsledky

Vedení společnosti Bristol-Myers 29.dubna zveřejnilo výsledky za první čtvrtletí. Tržby ve výši 11,1 miliard dolarů meziročně vzrostly o 3%. Nicméně i tak nebylo splněno očekávání ve výši 11,16 miliardy dolarů. Tržby v USA se za čtvrtletí zvýšily o 4% na 7,0 miliard dolarů. Mezinárodní tržby se za čtvrtletí zvýšily o 1% na 4,1 miliardy dolarů, ale po vyloučení devizových dopadů poklesly o 5%. Upravený zisk na akcii (EPS) ve výši 1,74 dolarů vzrostl oproti stejnému čtvrtletí loňského roku o 1,2%, ale zaostal za očekáváním o 0,07 dolarů na akcii. Vedení společnosti rovněž zopakovalo svůj odhad EPS v roce 2021 ve výši 7,35 až 7,55 dolarů. Očekává se, že tržby v roce 2021 porostou vyšším jednociferným tempem. Společnost očekává, že si celý rok udrží hrubou marži non-GAAP ve výši 80,5%.

Budoucí výhled

Konkurenční výhodou společnosti Bristol-Myers je její schopnost buď vytvářet (prostřednictvím výzkumu a vývoje), nebo získávat patenty na léčiva s vysokými potenciálními tržbami. Očekává se, že dva z nejprodávanějších farmaceutických produktů společnosti Bristol-Myers, Opdivo a Eliquis, dosáhnou vysokého ročního prodeje. Tržby z Opdivo meziročně poklesly o 3%, ale stále generovaly celkové tržby nad 1,7 miliardy dolarů. Tržby Eliquis v prvním čtvrtletí vzrostly o 8% na 2,9 miliardy dolarů. 

V období 2010 až 2019 zaznamenala společnost Bristol-Myers růst tržeb a upraveného zisku na akcii průměrným ročním tempem 3,3%, respektive 11,3%. Očekáváme 3% střednědobý růst, protože výrazně vyšší zisk v roce 2021 tíží fakt, že výsledky se v průběhu let pohybovaly nahoru a dolů. Navíc Celgene také čelí v nadcházejících čtvrtletích poklesu tržeb.

Ocenění

Očekáváme, že společnost Bristol-Myers letos vygeneruje upravený zisk na akcii ve výši 7,45 dolarů. Na základě aktuální ceny akcií se akcie v současné době obchodují za 9násobek očekávaného zisku. Věříme, že ocenění je pro Bristol-Myers příliš nízké, vzhledem k silnému produktovému portfoliu společnosti a potenciálu růstu. 

Hodnocení

Náš odhad reálné hodnoty je 13,5 násobek zisku na akcii, z čehož vyplývá potenciál 9% anualizovaného výnosu z růstu ocenění v příštích pěti letech. V kombinaci s 3% tempem růstu a 3% dividendovým výnosem dosáhnou celkové očekávané výnosy v příštích pěti letech 15% ročně. Vzhledem k výše uvedenému, se nám akcie společnosti libí a považujeme je za vhodnou investici.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.