AT&T INC
NYSE:T

24. LEDNA 2021

Dividenda

$2.08

Dividendový výnos

7.19%

Tržní kapitalizace

$206.16 miliard

Cena akcií 22. Ledna 2021

$28.93

Popis společnosti

AT & T je telekomunikační gigant s více než 100 miliony zákazníků v USA a významnou přítomností v Latinské Americe. Společnost poskytuje širokou škálu telekomunikačních služeb včetně bezdrátového připojení, širokopásmového připojení a televizního vysílání prostřednictvím kabelu či satelitu značky DirecTV. AT & T generuje více než 170 miliard dolarů ročních příjmů a společnost zvýšila svoji dividendu přes 30 let v řadě, což ji umisťuje na výhradní seznam Dividendových aristokratů.

Výsledky

Dne 22. října 2020 vedení společnosti AT&T zveřejnilo výsledky za 3. čtvrtletí roku 2020 za období končící 30. září 2020. Za čtvrtletí společnost vygenerovala tržby ve výši 42,3 miliard dolarů, což je pokles ze 44,6 miliard dolarů ve 3. čtvrtletí 2019, protože pandemie COVID-19 ovlivnila tržby ve všech segmentech, zejména WarnerMedia a domácích bezdrátových služeb. Čistý zisk činil 2,8 miliardy dolarů nebo 0,39 dolarů na akcii ve srovnání s 3,7 miliardami dolarů nebo 0,50 dolarů na akcii ve čtvrtletí před rokem. Po úpravě se podíl na zisku rovnal 0,76 dolarů ve srovnání s 0,94 dolarů dříve. 
 
Čistý dluh ve čtvrtletí poklesl o 2,9 miliardy dolarů a poměr čistého dluhu AT & T k EBITDA byl 2,66x.
Před pandemií poskytlo vedení společnost AT&T výhled na rok 2020 a tříleté finanční odhady. Pro rok 2020 to zahrnovalo očekávání růstu tržeb o 1 až 2%, upravený zisk na akcii ve výši 3,60 až 3,70 dolarů a výplatní poměr v do 50%. Do roku 2022 vedení společnosti očekávalo roční růst tržeb o 1 až 2%, zisk na akcii ve výši 4,50 až 4,80 dolarů, pokračující zvyšování dividend a poměr dluhu k EBITDA 2,0x až 2,25x. Vedení společnosti AT&T však tyto odhady stáhlo kvůli pandemii COVID-19. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 vedení obnovilo odhad cílového dividendového výplatního poměru do 60%. Ve 3. čtvrtletí 2020 byly tyto odhady aktualizovány na výplatní nad 50% s volným peněžním tokem vyšším než 26 miliard dolarů.
 

Budoucí výhled

AT&T je obrovský podnik, který snadno generuje zisky ve výši 20 miliard ročně, ale není to rychle rostoucí akcie. Od roku 2007 do roku 2019 společnost AT&T zvyšovala zisk na akcii o 2,2% ročně. Zatímco společnost získává příležitosti k růstu, zejména v nedávných akvizicích společností DirecTV a Time Warner, jsme si vědomi jak zaplacené prémie, tak skutečnosti, že starší podniky společnosti jsou v lepším případě stabilní nebo bohužel klesají. Společnost AT&T optimisticky generuje přiměřený růst a výplatní poměr klesá, což má za následek přebytek finančních prostředků, které se odkloní k splacení dluhu. Poté, co bude dluh pod kontrolou, vedení navíc naznačilo potenciál pro zpětný odkup akcií. Zpětné odkupy akcií však byly v tuto chvíli pozastaveny.

Se zvýšenou nejistotou v krátkodobém horizontu používáme snížený odhad výdělku pro tento rok a předpokládáme meziroční růst o 3%. Jsme potěšeni odolností společnosti, ale od tohoto okamžiku neočekáváme příliš velký růst.

Ocenění

Během posledního desetiletí se akcie společnosti AT&T obchodovaly s průměrným poměrem P/E přibližně 12 až 13, s rozsahem 8 až 16. Věříme, že 11ti násobek zisku je spravedlivým oceněním, vzhledem k tomu, že nové vyhlídky na růst nejsou příznivé, dividenda je stabilní a výplatní poměr se stále zlepšuje. Při současném ocenění existuje potenciál pro mírný nárůst ocenění a to i při zohlednění očekávání snížení příjmů pro tento rok. AT&T má slušnou historii nejen ve vyplácení, ale také ve zvyšování dividendy po dobu 36ti let v řadě. Dividenda se od roku 2009 zvyšuje pouze o 4 centy ročně, ale zůstává důležitou hnací silou návratnosti akcionářů. Od tohoto okamžiku, s výrazně nadprůměrným dividendovým výnosem, je ochrana výplaty důležitější než její růst.

Hodnocení

Akcie jsou oproti našemu prvnímu nákupu levnější o 3,5%. Z našeho pohledu čelí AT&T dvěma hlavním výzvám a to pomalu se rozvíjejícímu podnikání a značnému zadlužení. Pokud dokáže překonat tyto překážky, mohl by se násobek ocenění zvýšit. Potenciál celkového výnosu je lákavý, s 7 % počátečním dividendovým výnosem, 3% očekávaným tempem růstu a potenciálem pro mírné zlepšení ocenění, může činit až 13%. Jsme si vědomi rizik, zejména pokud jde o přechod od starších částí podniku, ale věříme, že současná cena to hodně vykompenzuje.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.