Archer Daniels Midland (ADM)

22.Května 2020

Dividenda
$1,44

Dividendový výnos
4,10%

Tržní kapitalizace
$19,65 miliardy

Cena akcií 22. května 2020
$35,38

Popis společnosti

Společnost Archer Daniels Midland byla založena v roce 1902, kdy začal George A. Archer a John W. Daniels podnikat se lnem. V roce 1923 získala společnost Archer-Daniels Linseed Company společnost Midland Linseed Products Company, čímž byla vytvořena společnost Archer Daniels Midland.

Dnes je to zemědělský obr. Společnost Archer Daniels Midland působí ve 160 zemích a generuje roční tržby více než 64 miliard dolarů.

Společnost produkuje širokou škálu produktů a služeb, které jsou určeny k uspokojení rostoucí poptávky po potravinách v důsledku rostoucí populace.

Výsledky

Vedení společnosti oznámilo výsledky za první čtvrtletí 29. dubna 2020. Upravený zisk na akcii byl ve výši 0,64 dolarů oproti 0,46 dolaru v 1Q19, což je meziroční nárůst o 39,1%. Tržby však byly nižší o 2,2%. Čistý zisk obrovsky vzrostl z 233 milionů dolarů na 391 milionů dolarů, což znamená meziroční nárůst o 67,8%.

Společnost nebyla vážně ovlivněna šířením COVID-19, protože činnost společnosti je považována za nezbytnou pro život. To de facto řekl i generální ředitel Juan Luciano:

Náš výkon je důkazem odolnosti našich lidí, síly našeho obchodního modelu a našich schopností plnit potřeby zákazníků a to i v tržním prostředí, které se rychle mění v důsledku pandemie COVID-19: Odhad očekávaného zisku na akcii za celý rok 2020 však klesl z 3,31 dolarů na 3,00 dolary.

Segment výživy zaznamenal meziroční nárůst tržeb o 61%. Podniky v oblasti výživy zahrnují ochucovadla, speciální ingredience a zdravou výživu. Segment Ag Services a Oilseeds zaznamenal meziroční nárůst o 118,7% ze 75 milionů dolarů na 164 milionů dolarů. Společnost také zvýšila svůj peněžní zůstatek nebo jeho ekvivalent z 2,602 miliardy dolarů na 7,530 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 189,4%. To společnosti jistě značně pomůže a dodá na klidu v současné situaci.

Budoucí výhled

Ve srovnání s mnoha dalšími dividendovými akciemi, kterým již řadu let úspěšně rostl zisk na akcii, zvyšovala společnost Archer Daniels Midland za poslední desetiletí svůj zisk jen stěží.

Zisk na akcii v roce 2019 byl mnohem nižší než v roce 2010. S novou akvizicí skupiny Ziegler Group očekáváme lepší budoucí růst. Věříme tedy, že tempo růstu kolem 4,0% je možné. Podnikání je velmi odolné vůči krizím, protože lidé musí jíst i během hospodářského útlumu.

Na druhou stranu Archer Daniels Midland nemá z hospodářské expanze až takový prospěch, protože množství prodaného jídla v dobrých časech není společnost schopna rychle navýšit. Silná ekonomika tedy pro Archer Daniels Midland nepředstavuje výrazný stimul, na rozdíl od mnoha jiných společností, které výrazně profitují z vyšších spotřebitelských výdajů.

Ocenění

Akcie společnosti Archer Daniels Midland se v posledním desetiletí obchodovaly s poměrem ceny a zisku ve výši 15,2, i když nejnižší násobek byl 9,5 a nejvyšší až 20,1. V současné době vypadají akcie podhodnoceně se současným PE ve výši 11,7 na základě očekávaného zisku na akcii v roce 2020 ve výši 3 dolary. Investoři také získávají nadprůměrný dividendový výnos 4,1% ve srovnání s průměrným dividendový výnosem 2,9% za posledních pět let.

Hodnocení

Očekáváme, že společnosti Archer Daniels Midland poroste zisk ročně přibližně o 4,0%. Investoři získají nadprůměrný dividendový výnos a mohou nakoupit za cenu, která je nižší než reálná hodnota ve výši 45 dolarů na akcii. Celkový výnos v příštích pěti letech by mohl dosáhnout až 12% ročně. Hodnotíme společnost jako vhodnou k nákupu pro konzervativní dividendové investory, kteří mají zájem o expozici v zemědělství.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.