Ameriprise Financial (AMP)

18. ŘÍJNA 2019

Dividenda
$3.88

Dividendový výnos
2.73%

Tržní kapitalizace
$18 miliard

Cena akcií 18. října 2019
$142

Popis společnosti

Ameriprise Financial je správce aktiv s tržní kapitalizací 18 miliard dolarů a spravovanými aktivy v hodnotě přibližně 916 miliard dolarů (AUM). Mezi provozní segmenty Ameriprise Financial patří poradenství, správa majetku, půjčky a pojištění.

Holdingová společnost Ameriprise Financial, Inc. je zapsána v Delaware. Sídlo společnosti je v Minneapolis, Minnesota. James Cracchiolo je předsedou a generálním ředitelem. Mezi hlavní dceřiné společnosti patří Ameriprise Financial Services, Inc. a RiverSource Life Insurance Company. Po fúzi společností Columbia Management a Threadneedle Asset v roce 2015 je Columbia Threadneedle Investments globální značkou správy aktiv společnosti Ameriprise Financial a je poskytovatelem investic institucionálním a retailovým klientům.

Výsledky

Na konci července zveřejnilo vedení společnosti silné finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2019. Tržby ve výši 3,2 miliardy dolarů se meziročně zvýšily o 5% a překonaly očekávání analytiků o 320 milionů dolarů. Upravený zisk na akcii (EPS) ve výši 4,06 dolarů také překonal očekávání, o 0,01 dolarů na akcii a zvýšil se meziročně o 14%. Čisté tržby a zisk v segmentu Advice & Wealth Management vzrostly v minulém čtvrtletí o 7%, a to díky lepší výkonnosti trhu a vyšším klientským transakcím. Kromě toho provozní zisk před zdaněním v segmentu anuit se meziročně zvýšil o 6%. Tento růst byl částečně kompenzován 10% poklesem provozních zisků před zdaněním segmentu Asset Management. Růst zisku na akcii byl podpořen 7,4% snížením počtu zředěných akcií společnosti v minulém čtvrtletí. Tyto zpětné odkupy byly uskutečněny v rámci dříve schváleného programu odkupu akcií v hodnotě 2,5 miliardy dolarů do roku 2021.

Budoucí výhled

Budoucí růst společnosti Ameriprise bude odvozen z rostoucího AUM ( hodnoty spravovaných aktiv ), růstem tržeb, a odkupem akcií. Vedení společnosti oznámilo odprodej segmentu pojištění Ameriprise Auto & Home za 950 milionů dolarů. Vedení společnosti tyto peněžní prostředky použije ke snížení dluhu a zpětnému odkupu akcií, což pomůže zvýšit budoucí zisk na akcii. Do roku 2024 očekáváme roční růst o 8%.

Ocenění

Na základě očekávaného zisku na akcii ve výši 15,30 dolarů se akcie společnosti v současné době obchodují za poměr ceny k zisku 9,3. To je pod naším odhadem reálné hodnoty, který činí poměr ceny k zisku (P / E) 12,5 a rovná se průměrnému násobku ocenění od roku 2009. Růst ocenění by mohl zvýšit roční výnosy o 6,1% do roku 2024. Kombinace změny ocenění, ročního růstu EPS o 8% a dividendového výnosu 2,7% vede k očekávanému ročnímu výnosu 16,8% během následujících pěti let.

Hodnocení

Nejedná se sice o dividendového aristokrata ani společnost s vysokým dividendovým výnosem, avšak aktuální ocenění a celková očekávaná návratnost činí z akcií této společnosti zajímavou investici. Je třeba mít na paměti, že výnos chodívá ruku v ruce s rizikem. I přesto se domníváme, že akcie této společnosti jsou vhodné pro dlouhodobé dividendové investory.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.