Altria Group (MO)

18. ŘÍJNA 2019

Dividenda
$3.36

Dividendový výnos
7.59%

Tržní kapitalizace
$82 miliard

Cena akcií 18. října 2019
$44.33

Popis společnosti

Skupina Altria je obřím producentem tabákových výrobků. Vlajkovou lodí společnosti je značka cigaret Marlboro. Altria také vlastní nekouřitelné značky jako Skoal, žvýkací tabák Copenhagen, vinařství Ste.Michelle a má 10% podíl v globálním pivním obru Anheuser Busch Inbev.

Výsledky

Na konci července vedení společnosti Altria vykázalo finanční výsledky za druhé čtvrtletí. Čisté tržby ve výši 6,6 miliardy dolarů vzrostly oproti stejnému čtvrtletí před rokem o 5%. Tržby po odečtení spotřebních daní se meziročně zvýšily o 6,4% a překonaly očekávání analytiků o 110 milionů dolarů. Upravený zisk na akcii (EPS) vzrostl o 9% na 1,10 dolarů a odpovídal očekáváním analytiků. Hlavní segment produktů pro kuřáky vykázal 7,4% růst tržeb po odečtení spotřební daně, který byl způsoben především vyššími cenami, které vykompenzovaly 7% pokles objemu dodávek kouřitelných produktů. Vedení společnosti zopakovalo odhad upraveného zisku na akcii, který by měl činit 4,15 až 4,27 dolarů, což představuje pro rok 2019 tempo růstu 4 až 7%.

Budoucí výhled

Altria má obrovské konkurenční výhody. Působí ve vysoce regulovaném odvětví, které prakticky eliminuje hrozbu nových konkurentů. Má nejcennější cigaretovou značku v USA, Marlboro, která ovládá více než 40% domácího trhu. To dává vedení společnosti možnost zvyšovat ceny a řídit růst tržeb, jak je tomu již mnoho let. Další výhodou obchodního modelu společnosti je fakt, že je vysoce odolný vůči krizi. Prodeji cigaret a alkoholu se daří velmi dobře během krize, díky tomu je udržena ziskovost společnosti a růst dividend zůstává nedotčen. Vzhledem k tomu, že má společnost Altria i značný podíl v ABInbev, mělo by se jí při příštím poklesu velmi dobře dařit. Největším rizikem je klesající míra kouření v USA, jejíž dopad byl jasně patrný ve výsledcích začátkem roku 2019. V reakci na to vedení společnosti investovala značné prostředky do nehořlavých produktů. Věří, že s sebou nesou méně zdravotních rizik. Investovala například 13 miliard dolarů do vůdce elektronických cigaret JUUL. Nedávno také vedení investovalo 372 milionů dolarů, aby získalo 80% majetkový podíl ve švýcarské tabákové společnosti, Burger Söhne Group. Vedení společnosti navíc nedávno oznámilo nový program zpětného odkupu akcií ve výši 1 miliardy dolarů, jehož dokončení se očekává do konce roku 2020.

Ocenění

Akcie se obchodují za poměr ceny k zisku (P / E) 10,5 ve srovnání s naším odhadem reálné hodnoty 15. V důsledku toho se zdá, že akcie Altria jsou podhodnoceny a měly by investorům nabídnout značný výnos díky růstu násobku ocenění. Roční růst zisku o 4% během následujících 5 let a současný dividendový výnos 7,5% přidá také nemalý výnos. Roční výnos akcií společnosti Altria by tak mohl akcionářům přinést roční výnos až 17% ročně do roku 2024.

Hodnocení

V nedávné době došlo k výraznému poklesu ceny akcií a tím se dostaly na atraktivní úroveň pro dividendové investory, protože dividendový výnos překonal hranici 7%. Navíc cena se zmátořila a vypadá to, že se obrací směrem nahoru. Z našeho pohledu jsou tedy akcie společnosti Altria vhodné k nákupu a sami jsme již pozice v této společnosti navýšili.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.