3M company (MMM)

7. ÚNORA 2020

Dividenda
$5,76

Dividendový výnos
3,59%

Tržní kapitalizace
$102 miliard

Cena akcií 7. února 2020
$160,28

Popis společnosti

Historie společnosti 3M sahá až do roku 1902, kdy to byl malý důlní podnik. Původní název společnosti 3M byl
“Minnesota Mining and Manufacturing Company”, tedy Minesotská těžební a výrobní společnost.
Její zakladatelé začali s velmi jednoduchým cílem: těžit korund z dolu zvaného Crystal Bay. Na těžení korundu firma nezbohatla, ale v následujících 114 letech diverzifikovala do mnoha dalších odvětví a stala se jedním z největších průmyslových konglomerátů světa. Dnes je společnost 3M velkým diverzifikovaným světovým výrobcem. Vyrábí 60 000 produktů, které se prodávají ve 200 zemích po celém světě. Společnost 3M se díky zaměření na nejatraktivnější segmenty trhu stala dominantní společností v oblasti průmyslové výroby.

Výsledky

Ve výsledcích společnosti 3M za čtvrté čtvrtletí bylo spoustu negativních zpráv – některé se očekávaly a některé ne. Za čtvrté čtvrtletí byly tržby společnosti ve výši 8,11 miliard dolarů, což jen s nepatrnou odchylkou splnilo očekávání analytiků. Upravený zisk na akcii dokonce překonal odhady o 0,05 dolarů, ale GAAP EPS byl nižší o 0,44 dolarů. Důvodem byly z velké části dva velké výdaje, které nebyly zohledněny v předchozích odhadech vedení společnosti: výdaje na soudní spory ve výši 0,29 dolarů na akcii a výdaje na restrukturalizaci 0,20 dolarů na akcii.

Při pohledu na výkonnost podle segmentu podnikání se společnosti nedaří zejména v segmentech bezpečnosti / průmyslu a dopravy / elektroniky. Firma vykázala pokles ve většině zeměpisných oblastech (o 2,7% – 2,9%), kromě Latinské Ameriky a Kanady, které vykázaly stejné výsledky jako loni. Generální ředitel Mike Roman uvedl, že v segmentech bezpečnosti / průmyslu a dopravy / elektroniky zůstává dynamika i nadále stejná, takže lze očekávat vliv i na zisky v roce 2020. Výsledky by mohl ovlivnit i šířící se koronavirus. Virus způsobil úplné zastavení části Číny. Společnost 3M vykázala ve čtvrtém čtvrtletí mírně pozitivní růst v Číně / Hongkongu, ale ten je nyní ohrožen, zvlášť pokud se virus bude v Číně šířit. 

Marže společnosti také výrazně poklesly, provozní marže klesla z 22,4% na 19,0%. Důvodem byla akvizice a výše zmíněné restrukturalizační náklady, které zahrnují „nový globální operační model“ a „zjednodušenou organizační strukturu“. Změny vyústily ve vyšší náklady za čtvrté čtvrtletí ve výši 134 milionů dolarů a znamenají propuštění 1 500 zaměstnanců. Tyto změny organizační struktury ušetří společnosti 40–50 milionů dolarů v roce 2020 a 110–120 milionů dolarů ročně v následujících letech.

Budoucí výhled

Přes množství negativních zpráv je důležité zmínit, že většina těchto faktorů neovlivní základy podnikání společnosti. Náklady na restrukturalizaci (a výsledné snížení marže) jsou pravděpodobně dočasné, protože společnost 3M je vysoce diverzifikovaný průmyslový konglomerát s obrovským množstvím produktů prodávaných na stovkách trhů.

I přes tyto problémy společnost v roce 2019 vygenerovala 5,4 miliardy dolarů volných peněžních toků, což je nejvíce v celé historii. Což je důkazem dlouhodobé síly společnosti a konkurenční výhody plynoucí z rozsahu společnosti a tisíců patentovaných produktů prodávaných na většině průmyslových trhů.

Společnost si tak udržuje perspektivní dlouhodobý výhled. Věříme, že společnost je schopna v příštích pěti letech dosáhnout růstu upraveného zisku na akcii o 5% ročně. Přestože mezinárodní trhy v současné době upadají, bude to pravděpodobně krátkodobý pokles. Dlouhodobé vyhlídky na rozvíjejících se trzích zůstávají velmi atraktivní a to kvůli relativně vysoké míře hospodářského růstu v nedostatečně rozvinutých regionech světa.

Společnost 3M stále vytváří mírný růst v segmentech zdravotnictví a spotřebního zboží, což jsou dva hlavní segmenty společnosti. Akvizice též přispějí k dalšímu růstu a to zejména ve zdravotnickém segmentu, viz. například poslední akvizice společnosti Acelity za téměř 7 miliard dolarů.
Acelity je přední světová společnost v oblasti lékařské technologie, která vyrábí produkty pro péči o rány a speciální chirurgické výrobky pod značkou KCI. Acelity generuje roční tržby 1,5 miliardy dolarů, s organickým růstem 5%. Vedení společnosti 3M očekává, že akvizice v prvních 12 měsících po uzavření přidá k upravenému EPS zhruba 0,35 dolarů na akcii.

Zdravotní péče je růstovým odvětvím a akvizice pouze posílí již tak silné zastoupení společnosti 3M v tomto sektoru.

Ocenění

Na začátku roku 2018 se akcie společnosti obchodovaly za cenu přes 250 dolarů, ale od té doby cena výrazně klesla. Akcie se nyní obchodují za cenu kolem 160 dolarů za akcii, protože výsledky za čtvrté čtvrtletí stlačily cenu dolů.

Vedení společnosti vydalo odhad zisku za rok 2020 ve výši 9,30 až 9,75 dolarů na akcii. Střed tohoto odhadu by představoval poměr ceny a zisku ve výši 16,79. To je o 16% méně než je 10-ti leté průměrné ocenění P/E ve výši 19,54.

Když se podíváme na FCF, tak je nejvyšší od roku 2013-2014. I z hlediska dividendového výnosu mohou dnes investoři získat více, než tomu bylo v minulosti. Aktuální dividendový výnos ve výši 3,59% je vysoko nad desetiletým mediánem, který je pouhých 2,47%.

Hodnocení

Když se podíváme na akcie 3M, tak jejich cena je dnes atraktivní ze všech úhlů pohledu. I když je současné prostředí náročné, je to právě to období, které je vhodné pro investici. Investoři by měli sledovat jak se budou vyvíjet soudní spory, ale to není důvod k tomu, abychom nedoporučili tohoto Dividendového Krále jako vhodného kandidáta k nákupu. Předpokládáme-li růst zisku o 6–8%, mohou investoři očekávat celkovou návratnost mezi 9% a 11% ročně.

Disclaimer

Investicnigramotnost.cz je informační služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů. Provozovatelé investicnigramotnost.cz však nejsou zprostředkovatelé nebo investiční poradci a neposkytují investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby. Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat. Investicnigramotnost.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat. Informace poskytnuté na investicnigramotnost.cz jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost. V různých obdobích mohou vydavatelé a provozovatelé investicnigramotnost.cz vlastnit, nakupovat nebo prodávat cenné papíry projednávané za účelem investic nebo obchodování. Provozovatelé investicnigramotnost.cz a její vydavatelé, vlastníci a zprostředkovatelé neodpovídají za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu investicnigramotnost.cz. Minulé výsledky nemusí nutně zaručit budoucí výkonnost.